Zielono im

5 grudnia 2019

Komu? Ano tym, którzy mogą cieszyć się Zieloną Pracownią. Kto to taki? Uczniowie śląskich szkół.

Dobrodziejstw, które niesie ze sobą otwarcie Zielonej Pracowni przecenić nie sposób. Dlatego szkoły w naszym regionie tak chętnie biorą co roku udział w Konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach, w którym można zdobyć dofinansowanie na uruchomienie w obrębie placówek naukowych pracowni: Zielonych Pracowni.

Czym jest taka Zielona Pracownia? To miejsce stworzone specjalnie na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Służy między innymi do przeprowadzania doświadczeń, zdobywania wiedzy dzięki nowoczesnym pomocom naukowym, urządzeniom typu ergonomicznych  ławek i stołów oraz szafek laboratoryjnych z wyposażeniem w mikroskopy i wizualizery. Daje możliwość wydzielenia stref edukacyjnych, multimedialnych, laboratoryjnych czy relaksacyjno-ekspozycyjnych. Pożądaną metodą prowadzenia w nich zajęć jest praca metodami aktywnymi, z prowadzeniem obserwacji i doświadczeń, przygotowaniem prezentacji w formie interaktywnej.

Zielonych pracowni przybyło w 2019 roku. W samej Rudzie Śląskiej otwarto aż trzy: w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w dzielnicy Nowy Bytom,  Szkole Podstawowej nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach. Uczniowie, którzy w Zielonych Pracowniach już pierwsze zajęcia mają za sobą, zgodnie twierdzą, że nauka w takiej przestrzeni to wielka przyjemność.  – Jest bardzo duża i ma cudowne wyposażenie – mówi Emilia. Jakie? – To modele ciała mężczyzny i kobiety, mikroskopy, tablica interaktywna, nowoczesne telewizory – dodają  Mikołaj, Krzysztof i Tobiasz, młodzież ucząca się w kochłowickiej Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego. To oczywiście jedne z wielu przykładów. – Stoły oraz dopasowane krzesła, a przy jednej ze ścian – osiem stałych stanowisk mikroskopowych. Został również wydzielony kącik ekologiczny, wyłożony sztuczną trawą, wyposażony w siedziska, pufy i poduszki, wykorzystywany podczas przeprowadzania z dziećmi zajęć ekologicznych czy też gier dydaktycznych – wymienia Iwona Dutkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki z Nowego Bytomia. W pracowni nie brakuje także prawdziwych roślin w miniszklarniach, roślin doniczkowych oraz akwarium, w którym uczniowie będą hodowali rybki. W wyposażeniu znalazły się też słomkowe rolety oraz plansze ekologiczne. – Na jakość prowadzonych zajęć wpłynie z pewnością zakup wizualizera, monitora dotykowego oraz laptopa. Pozwolą one na rozwijanie pasji i umiejętności uczniów, a przez to wpłyną na poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia – dodaje Iwona Dutkiewicz.

W tegorocznej, piątej edycji konkursu, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 87 wniosków konkursowych. W rudzkich szkołach: Szkole Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Halembie powstało „Kłodnickie Laboratorium Przyrody”, projekt „Młodzi naukowcy” w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego, „Ekotorium” w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki. Wnioski były ocenione pod kątem pomysłu na zagospodarowania pracowni (wykorzystania przestrzeni, funkcjonalności, innowacyjności zastosowanych rozwiązań), różnorodności pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu.

Na utworzenie zielonych pracowni w tej edycji konkursu Fundusz przeznaczy ponad 3 000 000 zł.

W ciągu 5 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach na modernizację placówek oświatowych przeznaczył ponad 8,5 mln złotych. Dzięki temu w 111 gminach województwa śląskiego  funkcjonują lub będą funkcjonować nowoczesne ekopracownie.

Hanna Grabowska-Macioszek

UM Ruda Śląska

Zdjęcia: UM Ruda Śląska i NSMS w Kochłowicach