Ekologia


W trosce o śląskie powietrze

W grudniu 2018 roku żyły nim nie tylko całe Katowice i Śląsk, ale i nie będzie nadużyciem, jak sądzę stwierdzenie, że cały świat. Bo to oczy całego świata, a na pewno te, które patrzą w kierunku dbałości o klimat, zwrócone były właśnie ku stolicy Śląska. Mowa oczywiście o COP24 – Szczycie Klimatycznym ONZ, imprezie prestiżowej i jakże ważnej w kontekście globalnym. Nasz klimat w tej skali chyba niestety nie ma się najlepiej. Instytucją, której dobro klimatu i środowiska, a szczególnie w tym wymiarze regionalnym, wojewódzkim, leży na sercu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Czy o ten nasz śląski klimat powinniśmy się obawiać? O to między innymi pytamy prezesa WFOŚiGW Tomasza Bednarka.