„Przydomowa oczyszczalnia” – złóż wniosek w Programie!

4 kwietnia 2024

Bo oto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wznawia nabór wniosków w Programie „Przydomowa oczyszczalnia”! A z uwagi na zwiększenie puli planowanego budżetu! O dofinansowanie można ubiegać się już – UWAGA! – od 02 kwietnia!

Ważne! O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Czego dotyczy nabór? Wniosków na realizację zadań. Jakich? Polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d.

Do kogo adresowany jest Program „Przydomowa oczyszczalnia”? Beneficjentami środków są osoby fizyczne, czyli właściciele, bądź współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele, bądź współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, znajdujących się na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Budżet Programu wynosi aż 4.000.000,00 zł. Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do wypłaty na rok następny.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł.

Warto wiedzieć! W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  2. Pobrać, zapisać na dysku a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu po lewej stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” – dostępnej w portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników do Biura Podawczego WFOŚiGW zlokalizowanym przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

UWAGA! Złożenie  dokumentów do rozliczenia możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazywany do Beneficjenta w piśmie WFOŚiGW informującym o zawarciu umowy).

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu dokumenty, które są do pobrania na stronie: www.wfosigw.katowice.pl. Tam także więcej informacji na ten temat.

 

Co to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

To systemem służący do gromadzenia, oczyszczania i neutralizacji ścieków wytwarzanych w gospodarstwie domowym, które po oczyszczeniu mogą być bez ryzyka dla środowiska naturalnego, wprowadzone do gruntu, rowu melioracyjnego albo dowolnego zbiornika wodnego. To też na pewno bardzo atrakcyjna alternatywa dla szamba. Bardziej nowoczesna, ekologiczna, opłacalna, bo choć jej montaż na pewno kosztuje więcej, niż zainstalowanie szamba, w dłuższym okresie użytkowania, na pewno jest to rozwiązanie bardziej oszczędne. A zatem system ten jest dodatkowo też ekonomiczny. Co poza tym! Na pewno mniej uciążliwa w oczyszczaniu. Szambo niestety trzeba wypompowywać częściej.

Przydomową oczyszczalnię ścieków można zastosować wszędzie tam, gdzie instalacja kanalizacji zbiorczej jest albo niemożliwa, albo nieopłacalna.

Wyróżniamy trzy rodzaje takich oczyszczalni: roślinna, biologiczna i drenażowa.

– Roślinna – jej montaż to około 20 tysięcy złotych i ten rodzaj jest to na pewno najdroższe rozwiązanie. Ale chyba też najlepsze, bo system oczyszczania bazuje na naturalnych składnikach i procesach przyrodniczych znajdujących się i zachodzących w glebie. Można porównać to do ekosystemy, jaki występuje w mokradłach. I właściwie można ją instalować bez względu na występujące warunki gruntowo-wodne.

– Biologiczna – tu kwota już nieco niższa, bo około 20 tysięcy złotych. I mimo, że koszt nie jest jakiś niski, atutem montażu może być fakt, że zajmują one mało miejsca. Zatem są na pewno dobrym rozwiązaniem dla małych działek i tak naprawdę mogą być częściowo zainstalowane wszędzie, nawet w miejscach zewnętrznie silnie eksploatowanych, czy narażonych na spore obciążenia. Ścieki z biologicznych oczyszczalni nie są zagrożeniem dla środowiska, bo doskonale rozkładają się w związki mineralne, a co za tym idzie mogą być ponownie wykorzystywane w innych celach – na przykład gospodarczych.

– Drenażowa – łatwa w obsłudze o niskiej awaryjności, ale ten typ sprawdza się raczej przy dużych powierzchniowo działkach oraz tu trzeba już brać pod uwagę rodzaj gruntu, bo niestety instalacja nie nadaje się do każdego podłoża. Co ciekawe mocno zakorzenione rośliny w gruncie wykluczają możliwość zastosowania drenażowej oczyszczalni. Działka taka też nie może być zbyt intensywnie użytkowana, ani – co ważne – zabudowana! Inwestycja ta może być zatem skomplikowana w realizacji, albo wręcz niemożliwa. Jej koszt to również ok 10 tysięcy złotych.