Racibórz z „Czystym powietrzem”

26 listopada 2019

Przez duże „C”!. Mowa o Programie WFOŚiGW rzecz jasna.

 

Racibórz bowiem jest kolejną gminą, która przystąpiła do realizacji Programu „Czyste powietrze”! Podpisano kolejne porozumienie, ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste powietrze”, tym samym powiększając liczbę beneficjentów. Dokument uroczyście podpisali – Adam Lewandowski Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz Dariusz Polowy – Prezydent Raciborza. Konferencję swoją obecnością uświetniła Reprezentant Europoseł Izabela Kloc asystent Izabela Kowalska.
Na chwilę obecną porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisały już 23 gminy z terenu województwa śląskiego, a kolejne zgłaszają chęć współpracy.
Przypominamy, że deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie porozumień zawartych między Funduszem a gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie, lecz także bezpośrednio w gminach.

Materiał tekstowy o graficzny: WFOŚiGW