Łowiynzina po pniokowymu….

19 marca 2015

Łowiynziǒ lygawa take wele 1,5 kilo gynał łoszpluchtać i wykroć włōkna z wiyrchu, ponadziywać gynał ze łobiuch zajtów zamrożōnym szpekym wańdzōnym. Nadziywać sztrajfkami zamrożōnego szpeku rubego tak wele 8×8 milimyjtrōw. Cǒłkość gynał natrzić korzyniōma do miynsa (sōm gotowe zace abo natrzić solō, czǒrnym pieprzym, paprikōm – moge być chili) a zatym łostawić to we kilszranku na jakesik trzi godziny, coby sie wszyjske korzyni wcierzyli do miynsa. Terǒzki wkłǒdōmy miynso do jakigosik nǒczynia (moge to być brōłtfana w kieryj bydymy to parszczyć) i zalywōmy to do pǒłna kiszkōm abo maślōnkōm mrōngowskōm. Łostawiōmy to terǒzki na jakesik trzi dni we kilszranku (potrza to jesce pǒra razy połobrǒcać).

Terǒzki do brōłtfany wrażujymy drobo pokrōny knōblauch, wiōrki cwibli a ku tymu jesce pokrǒny we wyrfle korzyń zelera. Tyn korzyń zelera bydzie sam zastympwǒł mōłka w zōłzie na łostatku.

Lygawa podpiykōmy terǒzki ze wszyjskich zajtōw na festelnie łozgrzōnym łoleju i wrażujymy na skorzij narychtowane gymizy. Zalywōmy to tym łolejym ze pieczyniǒ i kiszkōm we kieryj miynso leżało bez te trzi dni. Piekymy to terǒzki bez jakesik 2,5 godziny we bratrurze przi 200 gradusach. Dolywōmy tyż reszt tyj kiszki aże wszyjsko bydzie driny. Zatym wycingōmy ta lygawa na talych, coby łochłōdła (lepszij idzie jōm niyskorzij pokroć na cyntimyjtrowe talarki. Gorkǒ zōłza wlywōmy na zuber, na cedzitko i rajbujymy gynał to, co na tym cedzitku łostało. Muszymy zōłza terǒzki jesce rōłz zawarzić dolôć zōłzy sojowyj abo Maggi i – kejby zōłza bōła niy za tela gynstǒ wlywōmy rajn mōłka łozkwyrlanǒ we wodzie. Warzymy ze dwie minutki i zōłza jes fertik.

Serwiyrujymy ta lygawa ze biǒłymi abo czǒrnymi klōskami i kiszczōnōm kapustōm.

Ojgyn z Pnioków

 

łowiynziǒ lygawa – legawa wołowa (ligawa, fałszywa polędwica),

wańdzōny szpek – słonina wędzona,

korzyni – przyprawy,

wcierzyć sie – wchłonąć,

kiszka – zsiadłe mleko,

knōblauch – czosnek,

cwibel – cebula,

zeler – seler,

mōłka – maka,

bratruła – piekarnik,

zōłza sojowǒ – sos sojowy,

serwiyrōwać – podawać na stōł,