Komfort i lepszy poziom kształcenia? Tylko w Zielonej Pracowni

5 października 2023

Ale zleciało! Aż trudno w to uwierzyć…

Przed oczami bowiem mam jeszcze dumnych laureatów, którym prezes WFOŚiGW wręcza dyplomy równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania na Zieloną Pracownię. Uroczysta Gala w Ogrodzieńcu Podzamczu na długo zapada w pamięć. Było tak pięknie, miło, że udział w tym wydarzeniu to była absolutna wartość dodana. Wówczas to z końcem roku szkolnego przedstawiciele świata edukacji i szeroko rozumianej oświaty „ruszyli z kopyta”, by z otrzymanych środków w trakcie wakacji realizować wnioskowane do Funduszu projekty. Pod ogólnym tytułem Zielonej Pracowni w tym czasie zadziały się prawdziwe cuda.

I tak pierwszy dzwonek… i pierwsze przecięte wstęgi… Pierwsze Zielone Pracownie zostały już uroczyście otwarte! A przyglądali się temu jako goście zacni i honorowi prezesi prezesi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski. Nie zabrakło też wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Wśród projektów znalazły się: Manufaktura Młodych Odkrywców w Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie, Pracownia Eko-Odkrywców w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie.

Warto przypomnieć, że dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym roku powstanie łącznie 100 takich Zielonych Pracowni w szkołach województwa śląskiego. 100 przyznanych dofinansowań na 155 złożonych wniosków! Z czego na każdą pracownię Fundusz przeznaczył 48 tysięcy złotych. By takie środki otrzymać, trzeba się jednak postarać, bo to wcale tak nie jest, że każdy złożony wniosek = dofinansowanie. WFOŚiGW bierze bowiem pod uwagę i docenia pomysł, kreatywność, zaangażowanie zarówno młodzieży, ich rodziców i nauczycieli w realizacji przedsięwzięcia. Dowód? Bywali w tym roku i tacy laureaci, których wniosek został rozpatrzony pozytywnie po kilku wcześniejszych próbach. Ale nie poddawali się i składaki wnioski do skutku. – Jesteśmy wymagający. Trzeba się mieć po prostu dobry pomysł, trzeba stworzyć wyjątkową pracownię, by te środki otrzymać –mówi prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek.

Przypomnijmy, że Zielona Pracownia to sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ważny, potrzebny i istotny w działalności Funduszu. Realizowany jest już od 9 lat w województwie śląskim. Zaowocował już ponad 500 pracowniami, które powstały i będą powstawać na tym terenie. Bo jak wspominał prezes Bednarek, na terenie województwa śląskiego nie ma dziś gminy, w której nie znalazłaby się szkoła bez Zielonej Pracowni i działania WFOŚiGW w tym zakresie są widoczne.

Niepowtarzalne, innowacyjne, nowoczesne, dedykowane naukom przyrodniczym, ekologii i szeroko rozumianej ochronie środowiska. Z otrzymanych środków w szkołach, przedszkolach, czy innych placówkach oświatowych, wychowawczych realizowany jest głównie zakup nowoczesnych urządzeń i pomocy dydaktycznych, wyposażenia, prac remontowych, dzięki którym młodzi ludzi będą mogli w komfortowych warunkach zdobywać wiedzę i podnosić poziom swojego kształcenia.

Hanna Grabowska-Macioszek