10. edycja… Zmiany, zmiany…

11 stycznia 2024

Czyli trwa nabór do konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2024” oraz „Zielona Pracownia’2024” na nowych zasadach. Jakich?

Zmiany dotyczą sposobu składania dokumentów! Komplet w obu konkursach należy złożyć… UWAGA (!)…  wyłącznie w formie elektronicznej… za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW lub z wykorzystaniem usługi e-Doręczeń, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html.

Od ogłoszenia naboru do przecięcia wstęgi… Nie uwierzycie, jak ten czas szybko płynie. W między czasie uroczysta Gala – tradycyjnie w Ogrodzieńcu Podzamczu, w trakcie której poznajemy tych szczęśliwców, których wnioski przeszły pozytywną ocenę i otrzymały dofinansowanie. Euforii laureatów nie da się opisać. Sama jej ulegam… W takiej przestrzeni ogrodzienieckiego zamku i podczas takiego wydarzenia trudno jej nie ulec. Warto wyjaśnić, że jest ona zasadna, bo dzięki wsparciu WFOŚiGW dzieci i młodzież mają szansę na lepszy poziom kształcenia, w komfortowych warunkach, w oparciu o nowoczesne pomoce naukowe. I to jest walor ogromny konkursu. I cieszą się tym zarówno młodzi ludzie, wychowankowie danej placówki, jak i nauczyciele, pedagodzy, ale i rodzice, bo jury konkursu docenia zaangażowanie wszystkich tych osób. Co jeszcze bierze pod uwagę? Ocenie podlega bowiem pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. I co trzeba niestety brać pod uwagę – nie każdy złożony wniosek = Zielona Pracownia! Ale dlatego właśnie warto się starać i nie zniechęcać się, gdy za pierwszym razem się nie uda!

A kiedy delegacja WFOŚiGW odwiedza daną placówkę, by na otwarcie Zielonej Pracowni przeciąć wstęgę, to, proszę mi wierzyć”, jest efekt „wow”. Z pewnością co poniektórzy nie zdają sobie nawet z tego sprawy, jaka zmiana wydarza się w szkolnych, przedszkolnych, czy innych oświatowych przestrzeniach. Jest pięknie, estetycznie, a przeważnie też artystycznie, bo młodzi ludzie przygotowują dla przedstawicieli Funduszu zacne prezentacje, a nierzadko kameralne spektakle z dziedziny, której dana pracownia dotyczy. Jakie to dziedziny? Przedmiotem Konkursu jest stworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2024” skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie posiadają pracowni utworzonych ze środków z WFOŚiGW w Katowicach.

Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 12.000 zł.

Zgłoszenia w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2024” dokonywać można jeszcze do 26 stycznia 2024 roku do godz. 15:30.

UWAGA! To ważne… Nie jest to zapewne zbyt odkrywcze, ale jak sądzę, są osoby, które tego nie robią, a zawsze naprawdę warto zapoznać się z regulaminem. Nie tylko tegoż konkursu, ale każdego. A ten aktualny dotyczący konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2024” oraz wzory  dokumentów do pobrania dostępne są na www.wfosigw.katowice.pl

Warto wiedzieć! Konkurs „Zielona Pracownia’2024” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2024.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2024” jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 000 zł.

Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2024” składać można w terminie od 1 marca do 5 kwietnia 2024 roku do godz. 15:30.

Z końcem 2023 roku liderem otwierania Zielonych Pracowni była Ruda Śląska! Wstęgę przecięto w Szkole Podstawowej nr 30 im. K. Miarki w Zielonej Pracowni pn. – „Duch Lasu”, w Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana S. Dworaka  zaś w „Pracowni (bio)logicznej – Serce ekologii”. W Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w „Eko-Laboratorium Kopernika”. A w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w „Sali eliksirów”.

Hanna Grabowska-Macioszek

  

„Duch Lasu” – to nazwa Zielonej Pracowni, otwartej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej, a utworzonej do nauki biologii i przyrody.

Foto: Mirosław Cichy