Zmiany w systemie wdrażania Programu „Czyste powietrze”

1 sierpnia 2019

31 lipca 2019 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Skoczowa podpisano Porozumienie pomiędzy Gminą Skoczów, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach, ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy, w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

 

Gmina Skoczów to kolejna gmina, która przystąpiła do współpracy z Funduszem w zakresie zwiększenia dostępu do Programu Czyste powietrze oraz usprawniania procesu jego wdrażania.

(Zdjęcia z niniejszej Konferencji prasowej znajdują się w załączeniu do niniejszej notatki).

29 lipca weszły w życie zmiany w Programie mające na celu usprawnienie realizacji Programu „Czyste Powietrze” oraz ułatwienie dostępu do niego potencjalnym beneficjentom.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy umożliwienia gminom udziału w procesie wdrażania Programu. Każda Gmina na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Porozumienia będzie mogła przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać wstępnej weryfikacji.

Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin  – to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie zawartych porozumień beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie – wnioski można będzie złożyć także w gminach. Gminy, które wyraziły deklarację współpracy z Funduszem mogą liczyć na wszelkie wsparcie ze strony Funduszu dotyczące obsługi przy realizacji Programu.

Do dnia dzisiejszego porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisało 16 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne wciąż zgłaszają chęć współpracy. Fundusz przeszkolił już pracowników 12 gmin. Szkolenia realizowane są w trybie warsztatowym.

 

Wykaz gmin, które podpisały porozumienie o współpracy
Lp. powiat gmina
1 kłobucki Lipie
2 pszczyński Suszec
3 zawierciański Ogrodzieniec
4 kłobucki Wręczyca Wielka
5 żywiecki Koszarawa
6 będziński Bobrowniki
7 rybnicki Gaszowice
8 mikołowski Łaziska Górne
9 żywiecki Łodygowice
10 raciborski Kuźnia Raciborska
11 tarnogórski Kalety
12 kłobucki Popów
13 kłobucki Przystajń
14 cieszyński Skoczów
15 kłobucki Miedźno
16 Jaworzno Jaworzno

 

Więcej informacji o Programie „Czyste Powietrze”:

– w serwisie internetowym WFOŚiGW w Katowicach:  https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

– na stronie dedykowanej programowi CZYSTE POWIETRZE: www.kampaniaczystepowietrze.pl

– na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

 

Informacji na ten temat szukaj także już we wrześniowym wydaniu Gońca Górnośląskiego. Już teraz polecam!

Materiał został przygotowany przez WFOŚiGW w Katowicach