Przyjazny i dobry Program Czyste Powietrze

3 października 2019

O tym, że czyste powietrze jest dobrem samym w sobie, przekonywać chyba nikogo nie trzeba. W chwili, gdy rozpoczyna się jednak sezon grzewczy, mam pewne wątpliwości?

 

A sezon grzewczy już się rozpoczął. Niektóre wspólnoty, czy spółdzielnie mieszkaniowe z końcem września ruszyły z ogrzewaniem. I dobrze. Bo gdy aura nie rozpieszczała, nie dane nam było zmarznąć. Wspaniale, gdy za ten stan rzeczy odpowiada na przykład zarządca. Wspaniale, bo odpowiedzialność za ekologiczne ogrzewanie spada na jego barki, lecz gdy za ekologiczne ogrzewanie odpowiedzialność mamy ponieść sami… No to już sprawy się nieco komplikują. Naprzeciw takim dylematom, wychodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uruchamiając Program Czyste Powietrze. Obecnie mija rok, od kiedy jest wdrażany i realizowany.

W momencie, kiedy sezon grzewczy chyli się ku końcowi, a smog gdzieś tam sobie zasypia i drzemie, popadamy w złudne dobre samopoczucie, że nasze środowisko, a zarazem my sami pożarci zostać nie możemy.  Być może gdzieś tam z tyłu głowy… Ale kto by się tym przejmował. Zapominamy więc, jak tenże program jest ważny i cenny.

Potwierdzić to może ten, kto już na przykład z Programu Czyste Powietrze skorzystał. A jak podają dane WFOŚiGW skorzystało aż 21 gmin. I to zaledwie w przeciągu roku! Ważne jest jednak to, by chętnie korzystali z niego beneficjenci indywidualni. Przeważnie nie trzeba ich jakoś szczególnie do tego zachęcać i to jest bardzo budujące, że wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że by ogrzać nasze gospodarstwa domowe, nie możemy palić byle czym i w byle czym. Świadczy o tym ilość złożonych wniosków. Na dzień: 06.09.19 r. do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło 9878, a liczba spisanych umów to 33 809.

Przypadki spalania w piecach opon, starych szmat, plastików wciąż niestety się zdarzają. Być może to bardzo jaskrawe przykłady, ale chodzi też o paliwa złej jakości, które emitują do atmosfery niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje o wysokich stężeniach. Niektórym urządzeniom spalającym (piecom, kotłom) także daleko do nowoczesności i bycia ekologicznymi, a co za tym idzie bezpiecznymi dla środowiska.

Jak słyszymy w spocie promującym program, „czyste powietrze, to bezcenny dar. Natura stworzyła nam idealne warunki do życia. Zaprosiła do swojego środowiska, jak do domu”. A gdy ktoś zaprasza nas do swojego domu, daje nam tak zwany kredyt zaufania, pewnej bliskości, czy nawet przyjaźni! Zatem „nie pozwólmy, by nasz dom zniszczył jej dzieło. Ponad 90% zanieczyszczeń, trafiających do atmosfery pochodzi z domów jednorodzinnych”. Nie zawiedźmy zatem zaufania natury, zadbajmy o swój „kawałek nieba”.

Warto zatem wciąż uświadamiać w tym temacie. I przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach to robią, organizując regularnie spotkania, mające na celu wzrost świadomości ekologicznej. Każdy kto ma jakiekolwiek wątpliwości może na takie spotkanie przyjść i zasięgnąć informacji, jak w Programie Czyste Powietrze wziąć udział? A przede wszystkim uzmysłowić sobie, że inwestycja w Czyste Powietrze będzie nie tylko ekologiczna, ale i przysłuży się naszym domowym budżetom.

WFOŚiGW specjalnie właśnie z myślą o osobach indywidualnych przygotował wpisującą się w Program Czyste Powietrze ofertę. Mieszkańcy województwa śląskiego, którzy chcą wymienić źródło ogrzewania, i/lub przeprowadzić termomodernizację budynku jednorodzinnego mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Dzięki środkom z programu Czyste Powietrze każdy właściciel bądź współwłaściciel budynku jednorodzinnego może uzyskać realne wsparcie finansowe dla swojej inwestycji w lepsze – bardziej efektywne, przyjazne zdrowiu i środowisku – źródła ciepła.

Co poza tym daje Program Czyste Powietrze? Uczy i pozwala lepiej zarządzać energią. Chcąc uniknąć „uciekania” ciepła z naszych domów, niestety sama wymiana urządzenia ogrzewającego bardzo często może nie wystarczyć. Konieczna będzie odpowiednia izolacja domu.

Cel to zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Zwiększenie liczby budynków mieszkalnych o poprawionej efektywności energetycznej, liczby wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów starej generacji) na niskoemisyjne w budynkach istniejących, liczby instalacji fotowoltaicznych (rodzaj paneli, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie ekologicznych źródeł ciepła). Ograniczenie zużycia energii końcowej, ograniczenie emisji wszelkich substancji szkodliwych dla środowiska: SO2 (dwutlenek siarki), benzo-α-pirenu (jeden z najbardziej toksycznych składników smogu) i CO2 (dwutlenek węgla). Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Hanna Grabowska-Macioszek

Apla: Czyste Powietrze w pigułce

 

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Materiały pozyskane dzięki uprzejmości WFOŚiGW w Katowicach

Informacji na temat terminów, punktów składania wniosków i niezbędnej dokumentacji szukajcie na www.wfosigw.katowice.pl w zakładce Czyste Powietrze.

 

Przyjazny i dobry Program Czyste Powietrze

 

O tym, że czyste powietrze jest dobrem samym w sobie, przekonywać chyba nikogo nie trzeba. W chwili, gdy rozpoczyna się jednak sezon grzewczy, mam pewne wątpliwości?

 

A sezon grzewczy już się rozpoczął. Niektóre wspólnoty, czy spółdzielnie mieszkaniowe z końcem września ruszyły z ogrzewaniem. I dobrze. Bo gdy aura nie rozpieszczała, nie dane nam było zmarznąć. Wspaniale, gdy za ten stan rzeczy odpowiada na przykład zarządca. Wspaniale, bo odpowiedzialność za ekologiczne ogrzewanie spada na jego barki, lecz gdy za ekologiczne ogrzewanie odpowiedzialność mamy ponieść sami… No to już sprawy się nieco komplikują. Naprzeciw takim dylematom, wychodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uruchamiając Program Czyste Powietrze. Obecnie mija rok, od kiedy jest wdrażany i realizowany.

W momencie, kiedy sezon grzewczy chyli się ku końcowi, a smog gdzieś tam sobie zasypia i drzemie, popadamy w złudne dobre samopoczucie, że nasze środowisko, a zarazem my sami pożarci zostać nie możemy.  Być może gdzieś tam z tyłu głowy… Ale kto by się tym przejmował. Zapominamy więc, jak tenże program jest ważny i cenny.

Potwierdzić to może ten, kto już na przykład z Programu Czyste Powietrze skorzystał. A jak podają dane WFOŚiGW skorzystało aż 21 gmin. I to zaledwie w przeciągu roku! Ważne jest jednak to, by chętnie korzystali z niego beneficjenci indywidualni. Przeważnie nie trzeba ich jakoś szczególnie do tego zachęcać i to jest bardzo budujące, że wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że by ogrzać nasze gospodarstwa domowe, nie możemy palić byle czym i w byle czym. Świadczy o tym ilość złożonych wniosków. Na dzień: 06.09.19 r. do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło 9878, a liczba spisanych umów to 33 809.

Przypadki spalania w piecach opon, starych szmat, plastików wciąż niestety się zdarzają. Być może to bardzo jaskrawe przykłady, ale chodzi też o paliwa złej jakości, które emitują do atmosfery niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje o wysokich stężeniach. Niektórym urządzeniom spalającym (piecom, kotłom) także daleko do nowoczesności i bycia ekologicznymi, a co za tym idzie bezpiecznymi dla środowiska.

Jak słyszymy w spocie promującym program, „czyste powietrze, to bezcenny dar. Natura stworzyła nam idealne warunki do życia. Zaprosiła do swojego środowiska, jak do domu”. A gdy ktoś zaprasza nas do swojego domu, daje nam tak zwany kredyt zaufania, pewnej bliskości, czy nawet przyjaźni! Zatem „nie pozwólmy, by nasz dom zniszczył jej dzieło. Ponad 90% zanieczyszczeń, trafiających do atmosfery pochodzi z domów jednorodzinnych”. Nie zawiedźmy zatem zaufania natury, zadbajmy o swój „kawałek nieba”.

Warto zatem wciąż uświadamiać w tym temacie. I przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach to robią, organizując regularnie spotkania, mające na celu wzrost świadomości ekologicznej. Każdy kto ma jakiekolwiek wątpliwości może na takie spotkanie przyjść i zasięgnąć informacji, jak w Programie Czyste Powietrze wziąć udział? A przede wszystkim uzmysłowić sobie, że inwestycja w Czyste Powietrze będzie nie tylko ekologiczna, ale i przysłuży się naszym domowym budżetom.

WFOŚiGW specjalnie właśnie z myślą o osobach indywidualnych przygotował wpisującą się w Program Czyste Powietrze ofertę. Mieszkańcy województwa śląskiego, którzy chcą wymienić źródło ogrzewania, i/lub przeprowadzić termomodernizację budynku jednorodzinnego mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Dzięki środkom z programu Czyste Powietrze każdy właściciel bądź współwłaściciel budynku jednorodzinnego może uzyskać realne wsparcie finansowe dla swojej inwestycji w lepsze – bardziej efektywne, przyjazne zdrowiu i środowisku – źródła ciepła.

Co poza tym daje Program Czyste Powietrze? Uczy i pozwala lepiej zarządzać energią. Chcąc uniknąć „uciekania” ciepła z naszych domów, niestety sama wymiana urządzenia ogrzewającego bardzo często może nie wystarczyć. Konieczna będzie odpowiednia izolacja domu.

Cel to zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Zwiększenie liczby budynków mieszkalnych o poprawionej efektywności energetycznej, liczby wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów starej generacji) na niskoemisyjne w budynkach istniejących, liczby instalacji fotowoltaicznych (rodzaj paneli, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie ekologicznych źródeł ciepła). Ograniczenie zużycia energii końcowej, ograniczenie emisji wszelkich substancji szkodliwych dla środowiska: SO2 (dwutlenek siarki), benzo-α-pirenu (jeden z najbardziej toksycznych składników smogu) i CO2 (dwutlenek węgla). Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Hanna Grabowska-Macioszek

Czyste Powietrze w pigułce:

 Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Materiały pozyskane dzięki uprzejmości WFOŚiGW w Katowicach

Informacji na temat terminów, punktów składania wniosków i niezbędnej dokumentacji szukajcie na www.wfosigw.katowice.pl w zakładce Czyste Powietrze.

Na ten temat przeczytacie też w bieżącym wydaniu Gońca.