„Czyste powietrze” dotarło do Kóz i Wilamowic

20 września 2019

Gminy Kozy oraz Wilamowice podpisały porozumienia z WFOŚiGWustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

 

Na terenie obu gmin powstanie punkt informacyjny Programu „Czyste powietrze”, w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Do dnia dzisiejszego porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisało 18 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne zgłaszają chęć współpracy (https://www.wfosigw.katowice.pl/wykaz-gmin-ktore-podpisaly-porozumienie-o-wspolnej-realizacji-programu.html). Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie porozumień zawartych między Funduszem a gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie, lecz także bezpośrednio w gminach.ini

Foto: Marcin Nikiel, red. naczelny Gazety Beskidzkiej