Czyste powietrze nad Mysłowicami

11 października 2019

Już teraz bywa, że jest, a będzie już na pewno. Gmina przystąpiła bowiem do Programu Czyste Powietrze.

 

Jako 22! Program Czyste Powietrze, realizowany z sukcesami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach swoim zasięgiem rozprzestrzenia się po całym województwie. Jak mówi prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek, to wyłącznie powody do radości. – Bardzo nas to cieszy, że mieszkańcy naszego województwa mają coraz więcej miejsc, w których mogą uzyskać pełną informację na temat tego, jak skorzystać z programu – podkreśla Tomasz Bednarek. Bo od dziś mysłowiczanie nie będą musieli jeździć aż do Katowic, by dowiedzieć się czegoś o programie, ale udać się do własnego magistratu. – Będą mogli złożyć wnioski, by uzyskać dofinansowanie między innymi do wymiany starych pieców, do przeprowadzenie termomodernizacji swoich domów jednorodzinnych – zaznacza prezes WFOSiGW.

Jak mówi Tomasz Bednarek, Mysłowice to 22 gmina, która podpisuje porozumienie na realizację Programu Czyste Powietrze i z pewnością nie będzie ona ostatnią. Cieszy fakt, że coraz więcej gmin chce brać udział w tym programie. Świadczy to o tym, że rośnie świadomość społeczna, że program ten, to samo dobro. – Podpisanie porozumienia dla naszego miasta oznacza to, że my jako Urząd będziemy lepiej przygotowani jeśli chodzi o dokumentację potrzebną do uczestnictwa w programie – mówi prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. – Dotychczas nasi mieszkańcy nie mieli wsparcia ze strony ani Magistratu, ani osób, które zawodowo zajmują się wypełnianiem dokumentów, pozwalających przeprowadzić termomodernizację, czy nawet – na zakładanie paneli fotowoltaicznych, a w tej chwili to wsparcie będzie – kwituje Dariusz Wójtowicz.

Jak zapewnia prezes WFOŚiGW, jeszcze w październiku kolejne gminy podpiszą porozumienie uczestnictwa w Programie Czyste Powietrze. A więcej na ten temat już w listopadowym wydaniu Gońca Górnośląskiego.

Hanna Grabowska-Macioszek