Lasom państwowym

27 lipca 2021

Udzielą wsparcia Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Opolu, Wrocławiu i Krakowie. Niebagatelnego! Bo to… pół miliona złotych!

Taka kwota zostanie przekazana Regionalnym Dyrekcjom Lasów Państwowych (w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie). Na co zostanie przeznaczona? Na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych na terenach leśnych. Uroczyste podpisanie umów odbyło się na Lądowisko Niegowoniczki, wsi, położonej w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Łazy).

W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, Prezesi czterech WFOŚiGW. Tę ważną inicjatywę doceniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. List gratulacyjny wiceministra Edwarda Siarki odczytał Waldemar Andzel, Poseł na Sejm RP.

A ja zapraszam do fotorelacji z wydarzenia, w podczas którego odbył się specjalny pokaz patrolowo-gaśniczy. Autor: Mirosław Cichy.