By zlikwidować niską emisję

7 czerwca 2019

– Ochrona środowiska, czystego powietrza to priorytety województwa śląskiego – tak w trakcie konferencji dla samorządowców naszego województwa, poświęconej kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego mówił marszałek Jakub Chełstowski. Wagi tego spotkania nie sposób przecenić!

 

Mimo, że widmo smogu na razie zniknęło z naszego pola widzenia… i czucia, jak zapewne wszyscy dobrze wiemy, ono powróci za około pół roku, kiedy to ponownie rozpocznie się sezon grzewczy. Nie zapominajmy zatem o tym zjawisku. Zjawisku i problemie. Niech nawet w trakcie letnich miesięcy, gdzieś z tyłu głowy nam towarzyszy. Temat ten bynajmniej nie z tyłu, ale jak najbardziej z przodu towarzyszy wciąż głowom śląskich samorządowców. Podczas niedawnej konferencji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pod lupę brano niską emisję. Wnikliwie i jakże praktycznie! Bo właśnie w trakcie tego spotkania po raz pierwszy władze samorządowe poinformowano o możliwości uzyskania dofinansowania na likwidację niskiej emisji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w niedawnym krótkim czasie ogłosił bowiem trzy nowe konkursy na projekty antysmogowe. Dofinansowanie takie można było otrzymać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) na przedsięwzięcia, które przyczynią się do kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania w 3 konkursach wynosi 270 mln zł! Ze środków mogły skorzystać samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, spółki ciepłownicze, a dofinansowanie dotyczyło głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowę sieci ciepłowniczych i budowę źródeł ciepła wysokosprawnej kogeneracji. – Dzięki działaniom Komitetu Sterującego Programu dla Śląska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rozszerzono katalog beneficjentów programu POIŚ 2014-2020 o jednostki samorządu terytorialnego, które pierwszy raz mogły uzyskać dofinansowanie na działania związane z termomodernizacją budynków komunalnych. Do tej pory samorządy były pozbawione takiej możliwości wsparcia – podkreślał Tomasz Bednarek Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach

POiŚ to jednak nie jedyny instrument w walce z niska emisją. Od września ubiegłego roku WFOŚIGW w Katowicach realizuje program „Czyste Powietrze”, w ramach którego osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje swoich domów. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na terenie Województwa Śląskiego złożono już ponad 6000 wniosków na łączną kwotę dofinansowanie przekraczającą już 100 mln zł.

Warto zauważyć, że niedługo pojawi się kolejny instrument w walce o czyste powietrze. 29 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja, dotycząca działań rządowego zespołu wdrażającego program Energia Plus w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.  – Ekopożyczki to kolejna propozycja zwiększająca ilość gospodarstw domowych korzystających z możliwości zainstalowania własnej elektrowni słonecznej. Jest to kierunek wspierany w przygotowanym przez Ministerstwo Energii dokumencie strategicznym Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku – kwituje Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

WFOŚiGW w Katowicach