3 mln zł na termomodernizację strażackich remiz

16 marca 2021

Rozpoczął się nabór drugiej edycji programu dofinansowania termomodernizacji remiz strażackich. Konkurs przeznaczony jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego. Nabór wniosków odbywa się, podobnie jak w ubiegłym roku, w trzech rundach. Ostatnia potrwa do końca czerwca lub do wyczerpania środków. Łączna pula dofinansowania, jaką Fundusz przeznaczył na ten cel, to 3 mln zł.

 – W ubiegłym roku ogłosiliśmy ten konkurs po raz pierwszy, można powiedzieć pilotażowo w ramach programu wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Okazało się, że zainteresowanie jest spore. Dlatego kontynuujemy go również i w tym. Mamy nadzieję, że dzięki tym środkom jakość wielu strażackich siedzib zmieni się diametralnie – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W poprzedniej edycji konkursu wpłynęło w sumie 16 wniosków, z których 10 przeszło pozytywną weryfikację, na ponad 425 tys. zł dofinansowania.

Rozpoczęty 15 marca 2021 r. konkurs zostanie przeprowadzony w trzech rundach: pierwsza potrwa do 30 kwietnia, druga – od 1 do 31 maja, a ostatnia – od 1 do końca czerwca. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w programie. Do pozyskania są łącznie 3 mln zł dofinansowania, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków, w tym również zastosowanie OZE. O środki mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne z terenu województwa śląskiego.

Szczegóły na stronie: https://bit.ly/3bLi2Cj

Foto: Mirosław Cichy