Ostatnia szansa na duże pieniądze!

4 marca 2021

50 mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, w szóstym, ostatnim w tej perspektywie unijnej konkursie. O środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1., mogą się ubiegać m.in. samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku dużego zainteresowania pula może zostać zwiększona. Wnioski o dofinansowanie można składać od 29 marca do 28 maja 2021 r.

– Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, bo to już ostatnia szansa na zdobycie pieniędzy z tej unijnej perspektywy. Jako instytucja wdrażająca, do rozdysponowania mamy 50 mln zł, ale jeśli zainteresowanie będzie duże to mamy możliwość zwiększenia puli środków. Tak jak w poprzednim konkursie, kiedy tę kwotę prawie podwoiliśmy, do ponad 92 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs został już ogłoszony na stronach internetowych katowickiego Funduszu, ale wnioski można będzie składać dopiero od 29 marca 2021 r. Gminy, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, które mogą się ubiegać o środki, mają czas na przygotowanie pełnej dokumentacji.

– Do wypełnienia i złożenia wniosku konieczny jest przede wszystkim audyt energetyczny budynku przeznaczonego do kompleksowej termomodernizacji. Poza tym beneficjenci muszą skonstruować tzw. montaż finansowy inwestycji. Projekt musi też posiadać wszystkie wymagane prawem zgłoszenia, pozwolenia i inne wymagane zgody na realizacje – wyjaśnia Mariusz Janas, kierownik Zespołu Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ WFOŚiGW w Katowicach.

W poprzednim konkursie dofinansowanych zostało 39 projektów kwotą ponad 92 mln zł. Największą dofinansowanie, bo aż blisko 20 mln zł, otrzyma Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniową, z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację 52 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Drugie co do wielkości dofinansowania i najwyższe wśród gmin otrzyma Rybnik – niemal 17 mln zł. Dzięki temu termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła przejdzie 27 budynków w dzielnicach Boguszowice-Osiedle oraz Niedobczyce.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna suma dofinansowania po pięciu edycjach konkursu wynosi blisko 327 mln zł, na zmodernizowanie energetyczne 663 budynków (15 479 gospodarstw domowych).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Foto: Mirosław Cichy