Rekordowy wynik!

26 marca 2021

Ponad miliard złotych dofinansowania udzielił w 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na działania związane z ochroną środowiska w województwie śląskim – wynika z przyjętego właśnie sprawozdania z działalności za ubiegły rok. To rekordowy wynik, który w 28-letniej historii działalności Funduszu wcześniej się nie wydarzył. Lwią część z tej kwoty pochłonęła walka ze smogiem. Spore środki przeznaczone zostały także na ochronę wód oraz gospodarkę odpadami.

Ze sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynika, że łączna pomoc udzielona na dofinansowanie zadań w 2020 roku to dokładnie 1 002 161 000 zł. Dla porównania w 2019 roku dofinansowanie wyniosło „tylko” nieco ponad 513 mln zł.

– Ta kwota robi olbrzymie wrażenie. Mogę powiedzieć, że to historyczny wynik. Do tej pory Fundusz tak dużych pieniędzy rocznie na dofinansowania nie przeznaczał. Tym bardziej, że przecież ubiegły rok był wyjątkowy. Pojawiła się bowiem pandemia COVID-19 i mieliśmy obawy, czy wiele działań prowadzonych przez beneficjentów nie zostanie sparaliżowanych bądź mocno ograniczonych. Jak widać tak się nie stało – tłumaczy Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Ubiegłoroczne wyniki wyraźnie pokazały, że mocno wzrosły wydatki na poprawę jakości powietrza, w tym szczególnie na walkę ze smogiem. Z ponad miliarda złotych w ubiegłym roku Fundusz przeznaczył na ten cel aż niemal 873 mln zł. Prawie 65 mln zł – na ochronę wód, adaptację do zmian klimatu i gospodarkę wodną, a ponad 31 mln zł – na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi. Wśród dofinansowanych zadań są również: zapobieganie poważnym awariom, edukacja ekologiczna, zarządzanie środowiskowe w regionie oraz różnorodność biologiczna.

Największe środki pochodzą z zasobów własnych Funduszu. Z nich w ubiegłym roku udzielono dofinansowania na kwotę prawie 395 mln zł. WFOŚiGW w Katowicach aktywnie uczestniczy też we wdrażaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, udzielił wsparcia w łącznej wysokości 388 mln zł złotych. Z kolei ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – niemal 220 mln zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, która realizuje działania proekologiczne na terenie województwa śląskiego.

Zapraszam też na nasze papierowe łamy. Kwietniowe wydanie już w przygotowaniu.