Wnioski do 28 sierpnia!

24 lipca 2020

O miesiąc czyli do 28 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedłużył przyjmowanie wniosków w konkursie na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Chodzi o unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. Mogą w nim wziąć udział teraz oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych także samorządy. I to one prosiły o zmianę terminu z powodu ograniczeń związanych z COVID-19. Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu Fundusz wynosi 50 mln zł.

 

– Dostaliśmy wiele sygnałów, głównie ze strony potencjalnych wnioskodawców, że wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały problemy ze skompletowaniem dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wychodząc więc naprzeciw tym prośbom zarząd Funduszu podjął decyzję przedłużeniu terminu składania wniosków o miesiąc – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Nowy termin składania wniosków upływa więc 28 sierpnia 2020 r. Wnioski można składać do godz. 15:30. Pierwotnie konkurs miał się zakończyć 29 lipca br.

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku na ten cel katowicki Fundusz przeznaczył 50 mln zł.

Takie były pierwotne plany, że w tej, piątej edycji konkursu, pula środków wyniesie 50 mln zł. Ale jeśli zainteresowanie będzie tak duże jak do tej pory, to nie wykluczamy jej zwiększenia dodaje Tomasz Bednarek.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bowiem dopiero po raz drugi oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o środki mogą ubiegać się także samorządy. Do tej pory gminy były z tego projektu wyłączone, ale dzięki staraniom m.in. komitetu sterującego Programu dla Śląska, któremu przewodniczy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, katalog beneficjentów zmieniono.

W poprzedniej edycji konkursu na dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych zawarto łącznie 70 umów z gminami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, na kwotę ponad 169 mln zł dotacji. Wsparcie otrzymały 33 gminy z województwa śląskiego. Ogólna suma dofinansowania po czterech konkursach wynosi już ponad 245 mln zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2020/konkurs-nr-pois-1-7-1-5-2020.html