W sprawie murckowskiego szpitala

11 października 2017

Prezydent Marcin Krupa przedstawił niedawno plan naprawczo-rozwojowy dla Szpitala Murcki Sp. z o.o. i poinformował o jego przyjęciu. Dobro murckowskiej placówki szczególnie leży na sercu włodarzowi Katowic.

 

Prezydent Marcin Krupa spotkał się z pracownikami Szpitala w Murckach

– Spośród dwóch wariantów, jakie zostały opracowane z udziałem specjalistów, zdecydowałem się na przyjęcie do realizacji programu inwestycyjnego, którego koszt szacowany jest na 62 mln zł w horyzoncie czasowym do 2021 roku – mówi prezydent Marcin Krupa. – Do szpitala co roku musimy także dopłacać, żeby zapewnić płynność finansową. Więc dodatkowo w latach 2018-2021 zakładamy konieczność zaangażowania środków z budżetu miasta w wysokości ok. 26 mln zł, co łącznie daje kwotę ok. 88 mln zł.

Prezydent podkreślił, że przyjęcie takiego scenariusza zaspokoi potrzeby personelu szpitala oraz mieszkańców. Po pierwsze nastąpi zwiększenie jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów i komfortu pracy dla załogi Szpitala, co zapewniać ma m.in. nowy budynek z Centralną Izbą Przyjęć, nowym blokiem operacyjnym, rozbudowaną bazą diagnostyczną m.in. w zakresie endoskopii, a także nowe wyposażenie. – Planujemy rozwijać działalność szpitala w obszarach zwiększonego zapotrzebowania na konkretne usługi wynikające z prognoz demograficznych, Map Potrzeb Zdrowotnych (zwiększenie liczby łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, zwiększenie ilości świadczeń z zakresu rehabilitacji), zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia udarów – powiedział prezydent i dodał, że rozszerzenie działalności Szpitala pozwoli na zwiększenie przychodów i optymalizację wyniku finansowego Spółki.

Temat ten poruszamy także na łamach październikowego Gońca Górnośląskiego, zapraszam do lektury.