„Stawiamy na kompetencje zawodowe”

12 października 2017

W Zespole Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie ruszyła szkolna spawalnia. Sprzęt został zakupiony ze środków unijnych.

 

To nie pierwsze profity, które uczniowie tej chorzowskiej szkoły przy ulicy Sportowej 23 czerpią dzięki Unii Europejskiej. Młodzież dzięki Programowi Erasmus+ wielokrotnie wyjeżdża na zagraniczne staże i praktyki, by tam zdobywać wiedzę i doświadczenie zawodowe. Swoje kwalifikacje w ten sposób podnosi także kadra pedagogiczna placówki. O tych wyjazdach pisaliśmy na łamach Gońca Górnośląskiego. O niedawnym pobycie nauczycieli w Hiszpanii oraz o planowanym wyjeździe uczniów do Rzymu można przeczytać chociażby w październikowym wydaniu.

Tym razem projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, „Stawiamy na kompetencje zawodowe” umożliwił zakup sprzętu i wyposażenie do spawalni, która mieścić się będzie w budynku warsztatów szkolnych. W ramach zajęć dodatkowych i certyfikowanych kursów prowadzonych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach uczniowie szkoły będą mięli szanse uzyskać kwalifikacje zawodowe do różnego rodzaju metod spawania.

 

Foto: ZST nr 1 w Chorzowie