Usuwaj i unieszkodliwiaj… Azbest!

9 maja 2024

Ale tylko z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza bowiem nabór wniosków na 2024 rok na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. I jest to ważna i cenna wiadomość.

Jak się okazuje wciąż jeszcze ten azbest bywa obecny w przestrzeniach gminnych i dobrze, że ktoś – WFOŚiGW – dba o to, by go likwidować. Likwidować w sposób bezpieczny. Po co bezpieczny? A no po to, że zarówno sam azbest, jak i „obcowanie” z nim jest na pewno nieekologiczne, a na pewno bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i przy jego usuwaniu warto zachować niezbędne środki ostrożności.

W latach 60. XX wieku był to chyba najpopularniejszy materiał stosowany w budownictwie. Azbest nie jest minerałem samym w sobie. Tym mianem określamy grupę minerałów krzemianowych zawierających włókna. Szczególnie w mniejszych miejscowościach, terenach wiejskich, można powiedzieć wpisał się mocno w tamtych latach w pejzaż zabudowań mieszkalnych, użytkowych. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że dom „obłożony” azbestem świadczył o przedsiębiorczości, czy nawet o statusie społecznym mieszkańców, bogactwie. Pamiętam doskonale wakacje w górach i radość naszych gospodarzy, że udało im się ten azbest pozyskać i że to tak fajnie, ładnie, dobrze, bo dom od razu inaczej się prezentuje. Podążając za panującą wówczas modą, potem azbest ten malowało się na różne kolory i wtedy już w ogóle wszyscy mieli cudowne samopoczucie, że ich gospodarstwo wyróżnia się na tle pozostałych. Wtedy „azbestowano” zarówno dachy, jak i elewację domów. Taka ciekawostka… bardzo dobrze pamiętam też ten sam dom, tych samych gospodarzy, kiedy rozpoczęła wielka, zakrojona na ogólnopolską skalę akcja ściągania azbestu… Bo po czasie okazało się, że nie tylko zmieniły się standardy i trendy w budownictwie, ale azbest „odkryto” jako chyba jeden z najbardziej szkodliwych materiałów. No cóż ja nigdy nie byłam zbytnią entuzjastką azbestu, dziwiłam się, że komuś może podobać się wykończony w taki sposób dom. A kiedy jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt, że materiał ten – zamiennie stosowana nazwa eternit – może być przyczyną wielu chorób, to tym bardziej… Warto też wiedzieć, że skutki szkodliwego działania azbestu na nasz organizm, nie muszą być natychmiastowe. Mogą pojawić się nawet po wielu latach. Azbest uznawany jest za substancję rakotwórczą! Co ciekawe… tylko jest obróbka stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia. Ten który nie jest eksploatowany, jest bezpieczny.

Niemniej jednak warto skorzystać z dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, które oferuje WFOŚiGW. Lepiej na pewno tego azbestu i wyrobów, które zawiera się pozbyć. I jest na to czas do 2032 roku, bo od 1997 roku obowiązuje nakaz jego usuwania.

Co warto wiedzieć o naborze wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest?

Kto jest adresatem?

  • Nabór wniosków adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w których została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, planujących zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Do kiedy?

  • Termin składania wniosków: do 15.05.2024 roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Termin zakończenia zadań: 30.09.2024 roku.

Dokumenty do poprania na www.wfosigw.katowice.pl

Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków na 2024 rok.

Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Więcej informacji na temat wniosków, załączników na: www.wfosigw.katowice.pl.

Hanna Grabowska-Macioszek

Zielone Czeki’2024!

Uwaga! Jeszcze do 31 maja można składać zgłoszenia w konkursie Zielone Czeki’2024!

Ogłoszony 22 kwietnia, czyli w Dniu Ziemi, konkurs to jedno z najważniejszych inicjatyw WFOŚiGW! Ważny, potrzebny i oczekiwany! Lubiany! Jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w regionie, związanych z ochroną środowiska, o wieloletniej tradycji. Na laureatów czekają Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł, specjalne statuetki oraz dyplomy honorowe.

Nagradzane są w nim wybitne jednostki przyjmujące postawy i realizujące przedsięwzięcia proekologiczne. Co przez to rozumieć należy?

Konkurs rozstrzygany jest w poszczególnych kategoriach. Tegoroczne Zielone Czeki za działalność w 2023 roku zostaną przyznane w 4 kategoriach:

  • Ekologiczna osobowość roku
  • Gmina przyjazna dla czystego powietrza
  • Inwestycja proekologiczna roku
  • Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej