Coraz więcej Zielonych Przestrzeni

9 maja 2024

 

Tym razem pojawiła się w Kornowacu. Jej otwarcia dokonał między innymi prezes WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel, a także wójt gminy Grzegorz Niestrój.

To „Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu”. Poza tym, że na pewno cieszy oko, bo jest piękna i co sama nazwa wskazuje – zielona, ale ma nieoceniony walor edukacyjny. Będzie służyć bowiem do prowadzenia zajęć przyrodniczych oraz spotkań społeczności lokalnej. Kto by nie chciał spotykać się w tak przyjaznej przestrzeni?

Zielona Przestrzeń w Kornowacu znajduje się tuż obok tamtejszego punktu widokowego, który z kolei stanowi punkt na kornowackim szlaku wież i platform widokowych. Jest to zatem miejsce często odwiedzane, nie tylko przez mieszkańców gminy czy powiatu, ale również turystów z dalszych regionów Polski, a nawet zagranicy!

Jakie plany? Te dotyczą nasadzeń zielenią. Zostanie także stworzona infrastruktura techniczna (mała platforma widokowa na poziomie gruntu). Stworzy to spójną, atrakcyjną przestrzeń oraz wykorzysta naturalną charakterystykę terenu. Koncepcja zagospodarowania dla Zielonej Przestrzeni jest na pewno bardzo atrakcyjna, ale też funkcjonalna, a na pewno użyteczna i świetnie wykorzystuje potencjał tego miejsca.

Przypomnijmy, że Zielona Przestrzeń to jeden z najnowszych Programów WFOŚiGW. Służy ponad wszelką wątpliwość mieszkańcom danego miasta, gminy. Pierwsza powstała z końcem ubiegłego roku w jednej z zabrzańskich dzielnic – Zandka. Na terenie zrekultywowanym po wyburzonym budynku. Miejsce to służy mieszkającym na Zandce zabrzanom, ale nie tylko. Tuż obok znajduje się bowiem Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy. Skorzysta z niej na pewno też ucząca się w placówce młodzież.

 

Jakie jest założenie Zielonej Przestrzeni?

Można powiedzieć, że to kolejny tak zwany „zielony wektor” wokół WFOŚiGW, których stale przybywa: wszak są już od dawna Zielone Pracownie… I tych z roku na rok naprawdę przybywa, a ich walory są nie do przecenienia. Jeszcze nie w każdej szkole, czy placówce szkolno-wychowawczej, opiekuńczej, ale w województwie śląskich nie ma chyba gmin, w której nie otwarłaby się chociaż jedna Zielona Pracownia. Są też i Zielone Czeki, nagrody które wędrują do osób indywidualnych, przedsiębiorców, czy firm, którzy na rzecz ekologii działają szeroko, prężnie i na pewno nie są to działania i postawy pozorne! Ale takie, że ich inicjatywy, przedsięwzięcia odbijają się ogromnym echem w całym Śląsku, a nawet poza nim. Niosą dobro środowisku, zdrowiu i są wspaniałym przykładem dla innych. Natomiast jeśli chodzi o Zieloną Przestrzeń, to cieszy fakt, że nowy projekt zyskuje coraz większe zainteresowanie. Jak to zatem mówią, pierwsze zielone na przestrzeń… Na pewno tak i czekamy niecierpliwie na kolejne.

Zielona Przestrzeń, to „pomysł” zainicjowany z początkiem 2023 roku, jako nowy i jeden z siedmiu nowych, które Fundusz zapoczątkował w swoim roku jubileuszowym 30-lecia!

 

Czego dotyczy?

Utworzenia w przestrzeni publicznej terenów zieleni właśnie pod nazwą ”Zielona Przestrzeń”.

 

Jak przebiega?

W toku konkursu zostają wyłonienie Beneficjenci, których wnioski zyskały pozytywną opinię. Konkurs skierowany jest do samorządów z terenu naszego województwa, by utworzyły nowe przestrzenie zielone na terenie swojej gminy.

 

Co może być Zieloną Przestrzenią?

Terenem zaadaptowanym pod Zieloną Przestrzeń może być nowy park, skwer, zieleniec, takie miejsce przyjazne dla mieszkańców, do którego każdy chętnie się wybierze, odpocznie, spędzi w nim swój wolny czas.

Hanna Grabowska-Macioszek

Trwa nabór wniosków do Programu „50 kW na start”

Program ten wspiera  przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców! Dofinansowywuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Przedsięwzięcie polega na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego!

Beneficjentami środków są przedsiębiorstwa, a dofinansowanie dotyczy do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  1. w formie nieumarzalnej pożyczki i dotacji:
    – nieumarzalna pożyczka w wysokości 70% udzielonego dofinasowania, oprocentowana 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
    – dotacja do 30% udzielonego dofinansowania.
    Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji do 30% jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.
  2. w formie dotacji do 15% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach. UWAGA! Do 14.06.2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naborów w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

  • w formie dotacji: 5.000.000 zł,
  • w formie pożyczki: bez ograniczeń.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej. Więcej na www.wfosigw.katowice.pl.