Wyjaśnili, doradzili, przekonali… Eksperci WFOŚiGW!

10 maja 2024

W Dniu Otwartych Funduszy Europejskich… że warto z nich korzystać!

Bo po to one są!  1 maja minęła bowiem okrągła rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W trakcie tych  20 lat – fakt godny odnotowania – Polska skorzystała z ogromnych środków finansowych przeznaczonych między innymi na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego jak również ochronę środowiska. Tę zacną datę WFOŚiGW celebrował – edukacyjnie, co można powiedzieć, jest przecież bardzo ważną polityką Funduszu.

A mianowicie… Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich i 20tej rocznicy członkostwa Polski w UE przed siedzibą Funduszu w Katowicach odbyły się spotkania Doradcami Energetycznymi z Projektu Doradztwa Energetycznego. Informacji można było zasięgnąć zatem od prawdziwych specjalistów, ekspertów, a także wczytać się w przygotowane specjalnie na ten dzień materiały.  – Pokazujemy w ten sposób, co można wykonać, zrobić, jak spożytkować środki europejskie na terenie naszego województwa i jak to przebiegało na przestrzeni 20 lat – zaznacza Mateusz Pindel. – Prezentujemy programy, które się zakończyły, ale też i mówimy o takich, które się rozpoczną, albo które już wdrażamy. Wiemy, że bardzo duże środki z KPO wpływają do Polski. Trzeba je jak najlepiej wykorzystać. Bo im więcej tych środków zostanie spożytkowanych, tym stan jakości powietrza wzrośnie i wiele działań proekologicznych zostanie wdrożonych na odpowiednim poziomie – podkreśla.

No zatem… żal byłoby nie skorzystać. Warto pamiętać, że to przecież w trosce o nas samych. Bo lepszy stan jakości powietrza to lepszy stań naszego zdrowia, dobrego samopoczucia!

Hanna Grabowska-Macioszek