Szpital w Murckach z własną pracownią tomografii

3 lipca 2015

Szpital Murcki sp. z o.o. w Katowicach zyskał nowoczesną pracownię tomografii komputerowej. Dzięki niej stanie się możliwa diagnostyka pacjentów na miejscu.

 

Zdiagnozują szybko i na miejscu

Co roku w Szpitalu Murcki hospitalizowanych jest blisko 5 tys. pacjentów, a w przyszpitalnych poradniach leczy się kilkanaście tysięcy osób całego Śląska. Trafiają tam na oddziały m.in. reumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii i chirurgii urazowo-ortopedycznej. Jeszcze do niedawna wykonanie tomografii oznaczało dla pacjenta wizytę w jednym z kilku zewnętrznych centrów diagnostycznych. Teraz jednak to się zmienia. Od dziś tomografia komputerowa będzie wykonywana na miejscu. W szpitalu otwarta została właśnie jedna z najnowocześniejszych w Katowicach pracowni TK. Specjalnie dla placówki stworzyła ją sieć centrów diagnostycznych HELIMED Diagnostic Imaging. To już 21 ośrodek HELIMED-u na Śląsku.

 

Precyzyjny sprzęt

Na wyposażeniu pracowni znalazł się 16-rzędowy tomograf komputerowy General Electric – jedno z najnowocześniejszych i najbardziej czułych urządzeń tego typu, stosowane powszechnie w szpitalach na całym świecie. Umożliwia ono precyzyjną diagnostykę pacjentów m.in. ze złamaniami i urazami, schorzeniami kości i stawów, a także pacjentów cierpiących m.in. na schorzenia jamy brzusznej, kręgosłupa, choroby mózgowia, zmiany nowotworowe i zwyrodnieniowe. Jednocześnie jest to tomograf wykonujący badanie szybciej od tradycyjnych tego typu urządzeń. Umożliwia także skanowanie całego ciała pacjenta podczas jednego badania. – Tomografia na miejscu znacznie przyspieszy proces diagnostyczny i oceny postępów leczenia, ułatwiając i usprawniając leczenie w placówce. Także pacjenci nie będą musieli być transportowani do zewnętrznych ośrodków diagnostycznych , tylko od razu będą kierowani do przyszpitalnej pracowni. Tak ułatwiony dostęp do TK jest szczególnie ważny dla takich oddziałów jak neurologia, chirurgia ogólna, urazowo-ortopedyczna czy interna – mówi Krzysztof Zaczek, prezes Szpitala Murcki.

 

Pacjenci zawieszeni zostaną w… chmurze

Wraz z pracownią Szpital wprowadził także kilka innych usprawnień. Wszystkie badania wykonywane w Murckach trafiać od dziś będą do chmury, dzięki czemu dostęp do nich będą mieli lekarze z innych ośrodków diagnostycznych, leczący i diagnozujący pacjenta. To ograniczy konieczność posiadania papierowej dokumentacji i uchroni pacjenta np. przed ryzykiem zgubienia wyników – przekonuje dyrekcja szpitala. – Takie rozwiązanie stwarza szansę jeszcze szybszej diagnostyki, a specjalistom szpitala daje pełen obraz przypadku, włącznie z dostępem do informacji archiwalnych z innych ośrodków. Lekarze w Murckach będą mogli w ten sposób nie tylko widzieć aktualne zdjęcia TK pacjenta, ale także te sprzed kilku miesięcy czy lat, jest to kluczowe np. w ocenie postępu choroby lub efektów leczenia – mówi Piotr Zachariasiewicz z HELIMED Diagnostic Imaging.

Ponadto Szpital zamierza wprowadzić także e-skierowanie, które zintegrowane będzie z istniejącym w ośrodku systemem informatycznym (HIS). Od dziś wyniki badań można już odbierać on-line. Szpital także jako 16 placówka na Śląsku został przyłączony do systemu PACS-IW. W ten sposób dostęp do zdjęć tomograficznych będą mogli mieć diagności z całego świata konsultujący dany przypadek. Co więcej, także lekarze ze swoich urządzeń mobilnych będą mieli wgląd w zdjęcia TK. To szczególnie ważne w sytuacji, kiedy lekarz akurat znajduje się poza szpitalem, a wymagana jest konsultacja.

– Stworzenie pracowni w szpitalu nie tylko daje pacjentowi dostęp do nowoczesnej diagnostyki obrazowej, przyłącza także ośrodek do olbrzymiej sieci. Dzięki temu będziemy mogli szerzej konsultować nasze przypadki z diagnostami w innych ośrodkach i środowiskiem lekarskim, swobodnie wymieniając się wiedzą i jeszcze precyzyjniej poznając przypadek – dodaje Krzysztof Zaczek.

 

 

Materiały prasowe: Biuro Prasowe Helimed Diagnostic Imaging

Tomasz Pietrzak/Guarana Public Relations