Internetowi na Śląsku bardziej

6 lipca 2015

W naszym regionie ruszył ogólnopolski program pilotażowy Internetowe Rewolucje. Ma on na celu podnieść kompetencje cyfrowe przedsiębiorców tak, by potrafili korzystać w pełni z dobrodziejstw Internetu w warunkach jednolitego rynku cyfrowego.

 

Szkolenia tego zakresu rozpoczęły się już w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach. Jak zapowiada twórca programu Internetowe Rewolucje – Google Polska – do końca przyszłego roku obejmie on swoim zasięgiem wszystkie miasta w Polsce. Będzie to bezpośrednie wsparcie w rozwoju dla 100 tysięcy polskich przedsiębiorców. Zdziwienie może budzić fakt, że w dalszym ciągu wiele firm, przedsiębiorstw nie ma swojej strony internetowej, co więcej nie jest przekonanych o konieczności zakładania ich, jako czynnika mogącego przyczynić się do rozwoju firmy. – Ruszamy z Internetowymi Rewolucjami, dzięki którym tutejsi przedsiębiorcy zdobędą, bądź udoskonalą swoją wiedzę z zakresu cyfrowego – mówi Piotr Zalewski z Google Polska. – Polscy przedsiębiorcy obecnie są widoczni w Internecie, ale nie do końca wiedzą jak wykorzystać jego potencjał, jak na przykład promować się, reklamować, w jaki sposób docierać do zagranicznych odbiorców, jak otrzymywać kontakt z klientami – wyjaśnia Piotr Zalewski. – Posiadanie takich umiejętności może przesądzić niejednokrotnie o sukcesie firmy – mówi Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dyrektor Google Polska. O powodzeniu inicjatywy jest przekonany Kazimierz Karolczak, członek zarządu Województwa Śląskiego. – Zamierzamy wspierać przedsięwzięcia, które służą w podnoszeniu kwalifikacji cyfrowych mieszkańców i przedsiębiorców na Śląsku. Wymagają tego szybko zachodzące zmiany technologiczne – podkreślał Kazimierz Karolczak. Efekt szkoleń może być różny. Dla niektórych będzie to po prostu założenie strony internetowej firmy, dla innych dostosowanie istniejącej już do urządzeń mobilnych, jeszcze innym być może wdrożenie sprzedaży internetowej. Z pewnością na tym skorzystają, bo będą potrafili samodzielnie zdobytą widzę zastosować w praktyce dla potrzeb swojej firmy.

Przedsiębiorcy ze Śląska do końca lipca mogą wziąć udział w specjalnych warsztatach. Wystarczy wejść na stronę: www.internetowerewolucje.pl i tam zgłosić swój udział.

Jak mówią specjaliści z Google Polska, w naszym kraju stopień umiejętności cyfrowych wygląda niestety najlepiej. Wśród krajów Unii Europejskiej zajmujemy czwarte miejsce od końca. Przed Polską zatem duże wyzwanie, by tak podnieść poziom, by swobodnie móc funkcjonować w warunkach jednolitego rynku cyfrowego, co oznacza zniesienie barier w handlu i usługach elektronicznych.

 

Tekst i foto: Hanna Grabowska-Macioszek