Rudzianka popłynie w daleki rejs

14 sierpnia 2014

Paulina Chorzępa w grupie kilkunastu polskich gimnazjalistów pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015 spędzi żeglując na pełnym morzu, ucząc się i zwiedzając świat.

Rudzianka weźmie udział w tegorocznej edycji projektu „Dookoła Świata za Pomocną Dłoń”.
Mam nadzieję, że będziemy mieć ładną pogodę, będę pracować z fajnymi ludźmi i zobaczę wiele pięknych miejsc. Chciałabym też zobaczyć delfiny. Mam jednak świadomość, że przede mną kilka miesięcy ciężkiej pracy – podkreśla.

Projekt „Dookoła Świata za Pomocną Dłoń” to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Szkoła pod Żaglami Kapitana Krzysztofa Baranowskiego. Łączy w sobie elementy służby pokładowej i nauki szkolnej. – Uczniowie podzieleni są na trzy równe zespoły i pełnią służbę pokładową zmieniając się co 4 godziny. W tym rytmie mają 4 godziny służby i 8 godzin odpoczynku. W okresie od śniadania do obiadu uczniowie są w klasie na zajęciach szkolnych, prowadzonych przez kolejnych nauczycieli zgodnie z rozkładem lekcji – czytamy w księdze projektu.

Codziennie każdy zespół – wachta uczniowska – oddelegowuje spośród siebie kolejnego ucznia do służby kambuzowej (kuchennej). Jest on wtedy zwolniony z zajęć szkolnych, ale tę lukę musi sam nadrobić. Kucharz ma w ten sposób do pomocy trzyosobową wachtę, która przygotowuje posiłki, wydaje je i zmywa naczynia. W czasie, gdy żaglowiec jest na morzu lekcje trwają każdego dnia bez wyjątku. W trakcie postoju w porcie na pokładzie pozostaje wachta portowa, zaś reszta załogi ma wolne i może jechać na wycieczkę, iść do miasta czy na plażę.

Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się około dwustu kandydatów. Aby przejść do kolejnego etapu osoby te, w roku szkolnym 2013/2014, miały pełnić kilkumiesięczny wolontariat w placówkach wskazanych im przez najbliższą placówkę Caritas Polska bądź inną organizację  społeczną. – Raz
w tygodniu chodziłam do świetlicy w Zabrzu. Pomagałam odrabiać zadania, bawiłam się z dziećmi, organizowałam różne zajęcia
– wspomina Paulina. – Podczas ferii zimowych chodziłam do świetlicy na Wirku. Tam uczestniczyłam w zajęciach przedszkolaków i grupy młodszej – dodaje.

Żaglowiec na pełne morze wyruszy najwcześniej 21 sierpnia. W rejsie udział weźmie 16 uczniów z Polski i 16 uczniów z Rosji. – Mam już wszystkie dokumenty potrzebne do wyjazdu. Zaświadczenia lekarskie, ubezpieczenie, paszport, kwestionariusze wypełnione przez nauczycieli mojej szkoły, zeszyty i inne niezbędne rzeczy – wymienia Paulina. – Jestem  bardzo podekscytowana wyjazdem. Nie umiem się doczekać. Teraz uczę się komend po angielsku oraz nazw żagli – dodaje.

Realizowany przez Fundację Szkoła pod Żaglami Kapitana Krzysztofa Baranowskiego projekt „Dookoła Świata za Pomocną Dłoń” realizowany jest z myślą o zaangażowaniu młodych osób w potrzebę niesienia pomocy innym oraz wywieraniu wpływu na ich rozwój i kształtowanie charakteru. Ten projekt to także promocja żeglarstwa wśród młodzieży.