Recepta na zdrowie

11 sierpnia 2016

Zdrowi ludzie z dobrą kondycją mieszkają w Rudzie. Slogan ten mógłby stać się kolejnym hasłem promocji miasta Ruda Śląska. O fakcie tym można było przekonać się w trakcie II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego.

 

6.08_MaskotkiPodczas imprezy z inicjatywy jednego z partnerów wydarzenia odbyły się badania spirometryczne, poziomu cukru i pomiaru ciśnienia. Na 500 badań przeprowadzonych wśród niemal 300 kobiet i mężczyzn, uzyskano zaledwie kilka wyników poza normą. Z pomiarów korzystali nie tylko biegacze biorący udział w Półmaratonie, ale również uczestniczący w pikniku mieszkańcy Rudy Śląskiej.

U większości badanych spirometria nie wykazała żadnych zmian w płucach, wręcz przeciwnie – wyniki były wzorcowe. Badania cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony osób w wieku 35-50 lat, dla których dostępność do tego typu badań jest ograniczona. Wielu z rudzian podkreślało, że po raz pierwszy mają możliwość wziąć udział w badaniu spirometrycznym i sprawdzić wydolność swoich płuc.

– Bardzo dużo osób, które w tym dniu podeszły do naszego stanowiska, od wielu lat nie korzystało z żadnych badań profilaktycznych. Jednym z założeń naszej akcji było umożliwienie w miejscu łatwo dostępnym, bez kolejki i skierowania, wykonania nieodpłatnych badań każdemu, bez względu na wiek – mówi jPaulina Pitrowska, jeden z koordynatorów akcji . – Zainteresowanych było bardzo dużo, a my z satysfakcją odnotowaliśmy naprawdę dobre wyniki mieszkańców Rudy Śląskiej. Jedynie dwie osoby zostały skierowane na konsultację lekarską, a jedna osoba została skierowana w trybie pilnym do przychodni, która miała w tym dniu dyżur – u tych osób stwierdziliśmy zbyt wysoki poziom ciśnienia – dodaje.

Badania spirometryczne należy wykonywać co najmniej raz do roku. To o tyle istotne, że pozwala wcześnie rozpoznać choroby obturacyjne powodujące zwężenie dróg oddechowych i utrudniające oddychanie, m.in. astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), będącą jedną z głównych przyczyn umieralności na świecie. Na rozwój tych chorób wpływają m.in. dym tytoniowy oraz zanieczyszczenia powietrza.

 

Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli edukacja ekologiczna dla najmłodszych

 

Podczas pikniku nie zapomniano również o najmłodszych – jedno ze stoisk miało charakter edukacyjny. Mali rudzianie mogli spotkać się tam z maskotkami – Profesorem Surowieckim oraz Misią, zakręcić Kołem Zagadek i wygrać nagrody, a przy okazji nauczyć się, jak postępować zgodnie z zasadami ekologii, w tym jak odpowiednio segregować odpady. – Aktywna, angażująca edukacja na temat ochrony środowiska to stały element naszej obecności w społecznościach lokalnych. Ciekawy okazał się fakt, że to często dzieci wiedziały więcej na temat zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowiska czy zasad selektywnej zbiórki odpadów niż ich rodzice – podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji firmy organizującej badania.

 

Przepis na zdrowie

 

O północy wręczono nagrody zwycięzcom półmaratonu w kategorii Najstarszy Zawodnik – Alicji Sikorze (rocznik 1952) oraz Piotrowi Mikołajczykowi (rocznik 1940). Na pytanie o receptę na długie życie w zdrowiu wyróżnieni sportowcy zgodnie wskazali, że do utrzymania doskonałej kondycji – a więc także zdrowych, wydolnych płuc – niezbędna jest systematyczna, zróżnicowana aktywność ruchowa. Zwycięzcy podkreślili również, że zmiana stylu życia na zdrowszy jest możliwa w każdym momencie życia, czego uzyskane przez nich wyniki są najlepszym potwierdzeniem.

– Cieszymy się, że mogliśmy być Parterem Półmaratonu – mówi Grzegorz Maj, dyrektor ds. Innowacji i Realizacji Inwestycji firmy – Ochrona środowiska, a zatem i zdrowia ludzi jest dla nas kluczowym aspektem działalności. Tworzymy systemy, czy to utylizacji odpadów, czy odzyskiwania surowców i gospodarki wodno-ściekowej, zawsze w poszanowaniu zasad ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Organizując badania chcieliśmy pokazać mieszkańcom Rudy Śląskiej, że ich zdrowie jest dla nas bardzo ważne i podchodzimy do tej kwestii w profesjonalny sposób – dodaje.

materiały prasowe: Eneris