Jedność w różnorodności

15 listopada 2016

„Szkoła Dialogu” – pod takim właśnie tytułem przebiega program edukacyjny, w którym bierze udział młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu ma na celu poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

 

img_9899 – W ramach programu odkrywamy  historię przedwojennej ludności żydowskiej Chorzowa oraz samodzielnie przygotowujemy projekt, który ma na celu jej upamiętnienie – tłumaczy koordynator projektu Piotr Płonka i nauczyciel historii w ZSTiO nr 1. – Chcemy przygotować  wycieczkę po żydowskich zabytkach, miejscach pamięci naszego miasta związanych z obecnością rodzin żydowskich na tym terenie – dodaje.

Podczas warsztatów młodzież poznała najważniejsze zagadnienia dotyczące żydowskiej kultury i tradycji oraz dokonała zaskakującego odkrycia, że przed wojną Żydzi stanowili nieodłączną część miasta.

Chorzowską ulicą Wolności odbył się także „Cichy marsz – Oni tutaj mieszkali”. Był to rodzaj happeningu, który miał zwrócić uwagę na to, że Żydzi przez wiele lat prowadzili normalne życie w Chorzowie, a nagle w trakcie wojny zniknęli i szybko zostali zapomniani. Kolejnymi punktaki wycieczki były: cmentarz żydowski, synagoga oraz innych ważne miejsca w życiu przedwojennej społeczności żydowskiej.

– Planujemy również zorganizować  w naszej szkole Tydzień Kultury Żydowskiej, który przybliży uczniom i nauczycielom kulturę i tradycje żydowskie. Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie wycieczki śladami pamięci. Przygotowujemy także grę edukacyjną dla gimnazjalistów o kulturze żydowskiej, grę terenową dla uczniów naszej szkoły. Będą też ulotki w języku polskim i angielskim poświęcone tej tematyce – mówi Piotr Płonka. – Dziś w czasach tak dużych podziałów pamięć o tej wielokulturowości jest ważnym dziedzictwem. Nawet motto UE mówi o „jedności w różnorodności” – kwituje.

Naród żydowski w historii nie tylko wiele wycierpiał, ale stworzył przede wszystkim wyjątkową i niepowtarzalną kulturę. – Na świecie tworzone są muzea, dlatego również i my w swoim środowisku lokalnym chcemy przypominać – wyjaśnia Piotr Płonka.

Tekst i foto: Piotr Płonka