Przyjazny, otwarty, pomocny

6 czerwca 2024

Taki jest WFOŚiGW. Działa zawsze w trosce o dobro swoich Beneficjentów!

Warto zatem takim Beneficjentem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostać. I korzystać z dobrodziejstw instytucji szeroko. A wszystko w trosce o ochronę środowiska, a zatem nasze zdrowie i dobre samopoczucie!

1 maja minęła okrągła rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
W trakcie tych  20 lat – fakt godny odnotowania – Polska skorzystała z ogromnych środków finansowych przeznaczonych między innymi na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego jak również ochronę środowiska. Tę zacną datę WFOŚiGW celebrował – edukacyjnie, co można powiedzieć, jest przecież bardzo ważną polityką Funduszu. A mianowicie… Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich i 20tej rocznicy członkostwa Polski w UE przed siedzibą Funduszu w Katowicach odbyły się spotkania Doradcami Energetycznymi z Projektu Doradztwa Energetycznego. Informacji można było zasięgnąć zatem od prawdziwych specjalistów, ekspertów, a także wczytać się w przygotowane specjalnie na ten dzień materiały.

Doradcy Funduszu wyjaśniali i podpowiadali, jak zrealizować i sfinansować nowoczesną, efektywną ekonomicznie i przyjazną środowisku inwestycję oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej czy odnawialnych źródeł energii. Jak mówi prezes WFOŚiGW Mateusz Pindel, takie wydarzenia pozwalają nie tylko zasięgnąć bezpośrednich informacji od pracowników Funduszu, że warto skorzystać z oferowanych środków unijnych ale przekonać się, jak sama instytucja funkcjonuje. – Pokazujemy w ten sposób, co można wykonać, zrobić, jak spożytkować środki europejskie na terenie naszego województwa i jak to przebiegało na przestrzeni 20 lat – zaznacza Mateusz Pindel. – Prezentujemy programy, które się zakończyły, ale też i mówimy o takich, które się rozpoczną, albo które już wdrażamy. Wiemy, że bardzo duże środki z KPO wpływają do Polski. Trzeba je jak najlepiej wykorzystać. Bo im więcej tych środków zostanie spożytkowanych, tym stan jakości powietrza wzrośnie i wiele działań proekologicznych zostanie wdrożonych na odpowiednim poziomie – podkreśla.

A działania te, to przecież troska o nas samych, bo wyższa jakość powietrza, to lepsze nasze zdrowie, a nawet życie. – Tutaj najlepszym przykładem jest Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Flagowy program NFOŚiGW. Realizowany też i na naszym terenie – województwa śląskiego. Wszystkich województw w naszym kraju. Dam tylko przykład liczbowy, bo od początku programu do naszego WFOŚiGW wpłynęło blisko 122 tysiące wniosków na niebagatelną kwotę – prawie 3 miliardy złotych! – stwierdza Mateusz Pindel. I dodaje: „obecnie naszym Beneficjentom wypłaciliśmy kwotę ponad 1 miliard, 300 milionów złotych. To pokazuje z czym się mierzyliśmy, jak bardzo te środki są potrzebne na terenie województwa śląskiego”.

To wspaniale pokazuje, jak wiele osób chce oddychać czystym powietrzem! Dziwne byłoby, gdyby ktoś nie chciał! Trudno też wyobrazić sobie, że na terenie województwa śląskiego są jeszcze gminy nie będące sygnatariuszami programu. Jak mówi prezes WFOŚiGW takie gminy są, ale to znikomy procent w skali województwa. – W 160-ciu gminach są już punkty konsultacyjne naszego Funduszu i w tym miejscu chcę bardzo podziękować wszystkim pracownikom tych gmin, którzy te punkty obsługują. Bo ich zaangażowanie, to pomoc dla nas w realizacji programu – kwituje Mateusz Pindel.

Wokół Programu „Czyste Powietrze” dzieje się wciąż ogrom. 16 kwietnia została podpisana umowa z NFOŚiGW, bo pojawiły się kolejne duże pieniądze.  Aż 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), które obok środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zapewniają ciągłość i stabilne finansowanie „Czystego Powietrza”. – To 710 mln złotych dla Beneficjentów  z województwa śląskiego, które będą wydatkowane w latach 2024-2029. Zapewniam, że to nie jest koniec – przekonuje Mateusz Pindel. – Ważna kwestia! Decyzje, które zostały podjęte, jasno deklarują, że każdy wniosek, który zyska pozytywną ocenę i zostanie podpisana umowa, Beneficjent otrzyma środki – zapewnia prezes Pindel.

Środki te zostaną spożytkowane na wymianę tak zwanych „kopciuchów”, czyli starych nieekonomicznych kotłów, na nowe, nowoczesne i efektywne i ekologiczne źródła ciepła, a także na termomodernizację domów. To niewątpliwy sukces wypracowany wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Co poza środkami FEnIKS?

Została stworzona lista ZUM! Co to takiego? To obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). I jest to jedyna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi. Na urządzenia, które nie spełniają wymogów listy nie będzie udzielane dofinansowanie! Wytyczne te podyktowane zostały troską o beneficjentów. Aktualne zasady mają chronić wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe praktyki. Warto wiedzieć, czym jest taka lista ZUM. Mianowicie to spis produktów, które spełniają określone standardy środowiskowe i są uznawane za ekologiczne. Producent, który trafi na taką listę, ma powody do dumy, bo to oznacza, że jego wyroby, produkty są przyjazne dla środowiska. Dotyczy to głównie kotłów. Takie będące na liście dają szansę na pozyskanie dotacji, bo spełniają kryteria Programu „Czyste Powietrze”. Dla producenta to splendor, który poza dotacją przynosi korzyści: wiarygodność i konkurencyjność, a w rezultacie – klientów! Poza kotłami lista ZUM dotyczy też m.in. pomp ciepła.

Niestety w ostatnim czasie pojawiły się sygnały związane właśnie z nieuczciwymi zachowaniami związanymi między innymi ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie. Media społecznościowe aż „kipią” ostrzeżeń, od zapytań beneficjentów, bądź postów osób, które dały się nabrać na takie niecne oferty. Na swoim przykładzie mogę potwierdzić, że zalew takich ofert jest bardzo widoczny. Na moją skrzynkę mailową codziennie dostaję po kilka takich: a to pompa ciepła, a to montaż paneli fotowoltaicznych, a to termomodernizacja. Na szczęście mnie jako osoby fizycznej to nie dotyczy, ale pokazuje – jak bardzo trzeba uważać na naciągaczy!

Szczegóły, a także więcej na ten temat: czystepowietrze.gov.pl. oraz na www.wfośigw.katowice.pl.

A ja zapraszam do lektury wywiadu na str. 5. Moim rozmówcą jest nowy prezes WFOŚiGW, Mateusz Pindel.

Hanna Grabowska-Macioszek

Priorytetowy Program „Czyste Powietrze”

Z budżetem 103 mld zł – to największa proekologiczna inicjatywa w polskiej historii, służąca skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków obecnie nawet na 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji na termomodernizację i nowe źródło ciepła. Dotychczas (stan na 12.04.2024 r.) złożono ponad 832 tys. wniosków na 26 mld zł dofinansowania!

Warto wiedzieć: „Ekopracownia pod chmurką”

Trwa nabór wniosków w związku z II edycją konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką 2024”.

Konkurs „Ekopracownia pod chmurką 2024” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 70.000 zł.

Wnioski w konkursie „Ekopracownia pod chmurką 2024” składać można – UWGA! Jeszcze do 14.06.2024 r. do godz. 15:30.

Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html

Regulamin Konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2024”

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien24/regulamin_pod_chmurka_2024.pdf