Profilaktyka w czasie koronawirusa

17 marca 2020

Ważne informacje w kontekście profilaktyki zakażeń koronawirusa

  • Katowicki MOPS organizuje „Pogotowie zakupowe” dla osób najbardziej potrzebujących
  • Urząd Miasta Katowice tworzy bazę podmiotów gastronomicznych i restauracyjnych świadczących usługi dostarczania żywności
  • Pomoc psychologiczna i krzyżówki dla seniorów

Pracownicy Urzędu Miasta Katowice, pomimo konieczności zrezygnowania z bezpośredniej obsługi mieszkańców, cały czas pracują, by z jednej strony wypełniać te zadania, które są możliwe do realizacji drogą telefoniczną lub mailową, a z drugiej strony, by w możliwie szerokim zakresie minimalizować negatywne konsekwencje społeczne wynikające z wdrażanych słusznie ograniczeń.

– W tej bardzo trudnej sytuacji musimy sobie nawzajem pomagać, a przede wszystkim myśleć o osobach, które nawet w normalnych, codziennych sytuacjach mają z różnych względów problemy z funkcjonowaniem. Dlatego chcę szczególnie podziękować setkom mieszkańców, którzy z własnej inicjatywy wspierają swoich starszych, często samotnych sąsiadów np. poprzez robienie zakupów czy wyprowadzenie psów na spacer. Takie działania musimy intensyfikować. Dlatego podjęliśmy decyzję, by katowicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaoferował pomoc i wsparcie dla potrzebujących mieszkańców w formie „Pogotowia zakupowego” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dla osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej MOPS będzie dostarczał bezpłatne pakiety żywności oraz podstawowe środki higieniczne. Z kolei dla osób starszych i niepełnosprawnych, które posiadają środki finansowe – MOPS będzie świadczył usługę wykonania zakupów na zlecenie. Apelujemy jednocześnie, by każda osoba, która może sobie radzić we własnym zakresie – np. korzystając z pomocy krewnych lub sąsiadów, nie dzwoniła do MOPS, co umożliwi nam szybsze skierowanie pomocy do osób, które najbardziej tego potrzebują – dodaje prezydent.

Aby skorzystać z „Pogotowia zakupowego” należy zadzwonić na numer „Srebrnego Telefonu” 32 251 69 00 obsługiwanego przez pracowników MOPS – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Świadczenie usługi „Pogotowia zakupowego” zostało zlecone pracownikom Fundacji Wolne Miejsce, którzy będą wyposażeni w odpowiednie identyfikatory.

Jedzenie na wynos – Urząd Miasta Katowice tworzy bazę firm

Ze względu na obowiązek zamknięcia podmiotów gastronomicznych i restauracyjnych wiele firm z Katowic działających w tej branży znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają jednak dostarczenie sprzedaż jedzenia na wynos. – Od dzisiaj rozpoczynamy tworzenie bazy katowickich firm, które dostarczają jedzenie na wynos w naszym mieście. Tak utworzoną bazę będzie udostępniać mieszkańcom za pomocą naszych kanałów informacyjnych. Takie działania pozwolą części firm przynajmniej w pewnym stopniu zrekompensować ponoszone straty, a z drugiej strony mieszkańcy, którzy zgodnie z rekomendacjami lekarzy nie chcą wychodzić z domów, zyskają możliwość otrzymanie jedzenia pod drzwi – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Wszystkie chętne firmy, które dostarczają jedzenie na wynos w Katowicach prosimy o wysłanie maila do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice – na adres k@katowice.eu z tematem „JEDZENIE NA WYNOS”. W mailu prosimy podać nazwę firmy, jej adres, mail, stronę www (jeśli firma posiada) oraz telefon – by ułatwić zainteresowanym mieszkańcom kontakt.

Pomoc psychologiczna i krzyżówki dla seniorów

Przez cały rok w Katowicach podejmowanych jest szereg działań mających na celu aktywizację seniorów. To między innymi zajęcia kulturalne, sportowe, edukacyjne czy też działalność klubów seniora. – Niestety aktualnie wszystkie działania aktywizujące seniorów zostały zawieszone do odwołania. Wszystkim seniorom rekomendujemy pozostanie w domach. Zdajemy sobie jednak sprawę, że dla wielu osób, szczególnie samotnych, które nie korzystają z Internetu, sytuacja ta jest bardzo trudna pod kątem ograniczonych możliwości zagospodarowania dużej ilości wolnego czasu – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Katowicach. – Dlatego w tej trudnej sytuacji Urząd Miasta Katowice świadczy seniorom i osobom potrzebującym pomoc psychologiczną. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc na „srebrny telefon” 32 251 69 00. Dodatkowo postanowiliśmy także zapewnić seniorom z ograniczonym dostępem do różnych form rozrywki możliwość otrzymania krzyżówek, których rozwiązywanie pomaga utrzymywać sprawność umysłową. Chęć otrzymania krzyżówek można również zgłaszać pod numerem „srebrnego telefonu” 32 251 69 00 – dodaje Maciej Stachura.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice