Nowe zielone w województwie śląskim

4 czerwca 2020

Pracownie. W szkołach podstawowych i średnich. Dobiegła właśnie końca 6 edycja Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czym jest Konkurs Zielona Pracownia? Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Jak pokazują doświadczenia edycji poprzednich, konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, a wymienione wyżej placówki bardzo chętnie uczestniczą w „wyścigu” o dofinansowanie na Zieloną Pracownię. Jak mówią ich dyrektorzy, taka pracownia na terenie szkoły wpływa niewątpliwie na jakość kształcenia i daje możliwość prowadzenia w zajęć metodami aktywizującymi: obserwacje i doświadczenia, przygotowanie prezentacji w formie interaktywnej. – Zielona pracownia w naszej szkole udała się nam dzięki zaangażowaniu nie tylko nauczycieli, ale głównie uczniów i ich rodziców – zaznacza Arkadiusz Grzywaczewski, dyrektor Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej, przekonując i zachęcając do tego, by korzystać z możliwości, jakie stwarza ten konkurs.

Jego przedmiotem jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. W trakcie oceniania wniosków organizatorzy oceniają pomysł na zagospodarowanie takiej pracowni: jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7.500 zł.

Celem jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków. Dotacja jest udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł.

Reportersko uczestniczyłam w ubiegłorocznych otwarciach takiż pracowni w śląskich szkołach. Nie sposób przecenić wartości edukacyjno-poznawczych, jakie niesie jej utworzenie na terenie danej placówki. Taka pracownia to przestrzeń jasna, przejrzysta, estetyczna, w której przebywanie może być prawdziwą przyjemnością. Młodzież dzięki temu może korzystać z nowoczesnych sprzętów naukowych, jak na przykład mikroskopy, interaktywne tablice multimedialne, telewizory, laptopy, wizualizery, ekrany dotykowe, czy inne już mniej mechaniczne, czy elektrotechniczne, ale takie, bez których zdobywanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów byłoby mniej atrakcyjne, uboższe (na przykład modele ciała mężczyzny i kobiety). Nie brakuje też mini szklarni, w których hodowane są prawdziwe rośliny, akwariów, stref edukacyjnych, czy relaksacyjno-ekspozycyjnych, albo po prostu komfortowego wyposażenia: wygodnych stołów, krzeseł, by młodzież mogła zdobywać wiedzę po prostu w odpowiednich warunkach. Z wypowiedzi młodych ludzi wywnioskować można

Warto podkreślić, że konkurs doskonale wpisuje się w edukację z zakresu ekologii i ochrony środowiska.  – To działa na świadomość ekologiczną młodzieży, poszerza wiedzę, pozwala zdobyć doświadczenie – zaznacza prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek.

W 5 edycji WFOŚiGW w Katowicach pozytywnie ocenił 87 wniosków. Obecnie trwa ich ocenianie w edycji tegorocznej.

Pełna lista laureatów Konkursu Zielona Pracownia 2020 już wkrótce na www.goniec-gornosląski.pl w Zakładce Ekologia (czerwony pasek u góry strony).

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” – zgodnie z pkt. III.2. „Zasad oznakowania przedsięwzięć…”

Hanna Grabowska-Macioszek