Ludzie wielkiego serca

4 października 2014

– Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt i przyjemność uczcić pamięć Ewy i Andrzeja Blachów, ludzi wielkiego serca –powiedziała podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Państwo Ewa i Andrzej Blacha przez 30 lat prowadzili Rodzinny Dom Dziecka. Był to pierwszy taki dom w Rudzie Śląskiej i jeden z pierwszych w kraju. Wychowało się w nim  36 dzieci. Kolejne wychowuje syn państwa Blachów.

 

”Szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta” –  to motto życiowe małżeństwa Ewy i Andrzeja Blachów zostało umieszczone na tablicy ich pamięci, która została uroczyście odsłonięta na Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Leśnej. – Pana rodzice byli drogowskazami i opoką dla swoich wychowanków. Dla nas, którzy znaliśmy Ich oboje, pozostaną niezwykłymi i bardzo bliskimi ludźmi. Dom przy ul. Leśnej kojarzy nam się właśnie z Nimi i aby upamiętnić Ich działalność i zasługi, a także zachować pamięć o Nich dla przyszłych pokoleń, odsłoniliśmy na tym budynku tablicę pamiątkową. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci – zwróciła się do Adama, syna państwa Blacha prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Dzisiaj, po śmierci rodziców Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Leśnej prowadzi syn Adam Blacha. – Nie mogliśmy tego tak zostawić, to jest nasze życie, jesteśmy wielką rodziną – powiedział Adam Blacha.  – Rodzice chcieli stworzyć dużą rodzinę i udało im się to. Stworzyli coś wyjątkowego. Do dzisiaj świętujemy wspólnie urodziny i święta, spotykamy się, traktujemy się jak rodzeństwo – opowiadał Adam Blacha.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej zostało poprzedzone mszą świętą w pobliskim kościele pw. Bożego Narodzenia w dzielnicy Halemba. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Ryszard Kokoszka, który również poświęcił tablicę upamiętniającą Ewę i Andrzeja Blachów.

Państwo Ewa i Andrzej Blachowie swoje życie poświęcili dzieciom pozbawionym rodziny naturalnej – dla nich przez 30 lat tworzyli ciepły, rodzinny dom. Był to pierwszy w Rudzie Śląskiej i jeden z pierwszych w kraju – Rodzinny Dom Dziecka. Pani Ewa Blacha urodziła się 11 stycznia 1953 r. Okres szkolny to lata związane ze Szkołą Podstawową nr 24 w Rudzie Śląskiej – Halembie, z II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej- Wirku, a następnie Instytutem Kształcenia Nauczycieli w Katowicach, gdzie uzyskała uprawnienia ogólnopedagogiczne dla kierowników i wychowawców świetlic szkolnych. Po jego ukończeniu podjęła w 1973 r. pracę w świetlicy szkolnej jako wychowawca świetlicy.

W 1980 r. zrezygnowała z pracy pedagogicznej nauczyciela świetlicy i wraz z mężem Andrzejem Blachą podjęli decyzję o zmianie swojej drogi życiowej. Wychowując dwójkę swoich dzieci postanowili swoim ciepłem otoczyć innych. Ówczesny Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej powierzył Pani Ewie obowiązki kierownika Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej – Halembie. Formalnie „funkcję” tą pełniła do 2002 r., kiedy to rozpoczęła swoje zmagania  z ciężką chorobą. Jej mąż przejął wtedy obowiązki kierownika. Wspólnie pokonywali trudności dnia codziennego, wspólnie cieszyli się z sukcesów swoich wychowanków.

Pan Andrzej Blacha urodził się 26.03.1940 r. w Rudzie Śląskiej. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu na Wydziale Matematyczno – Fizycznym, uzyskując tytuł magistra. Od 1964 r. do 1991 r. pracował jako nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej – Wirku, później w III Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.  Od 2002 r. kierował Rodzinnym Domem Dziecka, a w 2004 r. został oficjalnie jego Dyrektorem. W lutym 2011 r.  pan Andrzej Blacha zmarł. Pani Ewa Blacha zmagając się z ciężką chorobą zmarła w 2012 r. Odeszli wielcy ludzie, którzy wychowali nie tylko dwójkę swoich dzieci, ale prowadząc przez ponad 30 lat Rodzinny Dom Dziecka wychowali ich 36. Byli dla nich nie tylko kochającymi rodzicami, ale i wymagającymi opiekunami, a zaszczepione w nich miłość, wdzięczność i szacunek zaowocowały tym, iż każde z nich wyrosło na porządnych ludzi potrafiących radzić sobie w życiu codziennym, a także odpowiedzialnych za własną rodzinę. Nigdy problemów dnia codziennego nie nazywali uciążliwościami ponieważ uważali, że opieka i wychowanie dzieci to normalny tryb funkcjonowania każdej rodziny. Dewizą Państwa Blacha była służba dla dzieci, życiowy optymizm zgodnie z zasadą, że „szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta”. Ta służba była sposobem na życie ponieważ, jak twierdziła Pani Ewa, pomagając dzieciom pomagają sobie.

 

Przez ponad 30 lat państwo Ewa i Andrzej Blacha otrzymali wiele wyróżnień i nagród za miłość, za dobre serce, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, także za inicjatywę w działaniu na rzecz dzieci i młodzieży, m.in.:

1986 – Pani Ewa została najpopularniejszą mieszkanką Rudy Śląskiej,

1998 – Państwo Blacha otrzymali wyróżnienie „Bartkowe Serduszko” za miłość i dobro niesione dzieciom, które przyznało Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”,

1999 – zdobycie głównej nagrody w IV edycji Śląskich Godów w konkursie dla rodzin społecznych,

2007 – Prezydent Miasta przyznał Panu Andrzejowi Blacha nagrodę za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz inicjatywę w działaniu na rzecz dzieci i młodzieży Miasta,

2008 – uhonorowanie Pani Ewy Blacha przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu tym odznaczeniem,

2011 – w styczniu Państwo Blacha otrzymali odznaczenie Kamrat Rudzki,

2012 – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Koalicji na Rzecz Rozwoju Pieczy Zastępczej za pośrednictwem Rzecznika Praw Dziecka, nadał Pani Ewie Blacha Złoty Krzyż Zasługi.

29 listopada 2012 r. Władze Samorządowe Miasta Ruda Śląska uhonorowały Panią Ewę i Andrzeja Blachów, nadając im tytuł „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”.

 

Tekst i foto: UM Ruda Śląska