Ekowyjazdy z Funduszem

18 lipca 2022

672,5 tys. zł przeznaczy WFOŚiGW w Katowicach dla Śląskiej Chorągwi ZHP na wakacyjne wyjazdy dzieci z województwa śląskiego do miejscowości czystych ekologicznie. Łącznie zorganizowane zostaną 63 turnusy dla 4237 dzieci. Umowę podpisano u podnóża Beskidu Śląskiego – w Bielsku-Białej Wapienicy.

– Dzieciaki będą wypoczywały bardzo aktywnie poznając przyrodę między innymi w trakcie wędrówek i wycieczek krajoznawczych W trakcie tych wyjazdów realizowane będą programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej. To wpisuje się w naszą działalność prozdrowotną i ekologiczną – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Umowę podpisami przypieczętowali – Tomasz Bednarek, prezes katowickiego Funduszu oraz hm. Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Obozowym Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy. Na wyjazdy 4237 dzieci z terenu województwa śląskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska otrzyma 672,5 tys. zł, za co zorganizowane zostaną 63 turnusy. Obozy harcerskie będą się odbywały w miejscowościach czystych ekologicznie w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, łódzkim, śląskim, warmińsko – mazurskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, pomorskim, kujawsko – pomorskim.

W czasie obozów ekologicznych, które potrwają do 28 sierpnia, prowadzone będą zabiegi profilaktyczno-lecznicze, turystyka rowerowa oraz zajęcia sportowe, a także zajęcia i konkursy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej. Zorganizowane zostaną również spotkania z leśnikami i zwiady terenowe.