Edukujmy, by oddychać czystym powietrzem

5 grudnia 2022

To chyba najważniejsza wartość! Edukacja, która podnosi naszą świadomość ekologiczną, a co za tym idzie – ochronę środowiska!

 

Foto: Walka o czyste powietrze w Katowicach, UM Katowice

I w tym temacie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokłada wszelkich starań, by edukować różnymi sposobami – mądrze i atrakcyjnie. Dzięki temu ciągle wzrasta szansa dla nas, że będziemy oddychać i cieszyć się czystym powietrzem, co w sezonie grzewczym wcale niestety takie proste nie jest.

W dalszym ciągu zdarzają się takie dni, kiedy ten sezon grzewczy czuć w powietrzu… i niejednokrotnie… też widać! Dlatego wciąż jest wiele do zrobienia!

Warto przypomnieć o Konkursie Plastycznym „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”. Każda kolejna edycja pokazuje, jak wiele dzieci i młodzież wiedzą na temat ekologii, ochrony środowiska. Sama doświadczam tego niemalże na co dzień. Moja 11-letnia córka potrafi mnie prawdziwie zaskoczyć i pilnuje czasem aż do przesady, by rodzice proekologiczne postawy przyjmowali. Ostatnio robiąc porządki w pokoju, wyrzuciła wszystkie kartonowo-plastikowe pudła. Informacja była prosta: „Nie dziwię się, że mamy problem z papierem, skoro wszystkie zabawki z tych wielkich pudeł zabezpieczonych toną plastiku,  zmieściłam w tym jednym małym. To marnowanie surowców!”

W konkursie WFOŚiGW biorą udział dzieci już w wieku przedszkolnym! Tak, naprawdę już w tak młodym wieku przekazuje się tę cenną wiedzę. A nie id dziś wiadomo, że im młodsze umysły, tym bardziej chłonne. Uczestniczą też i starsi, a konkurs ma zasięg wojewódzki i jest przeprowadzany w różnych kategoriach wiekowych.

A tymczasem trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej! Celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa. Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki metropolitalne, instytucje kultury, uczelnie wyższe, stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń, a także fundacje, których przedmiotem działalności jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, ale które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.

Wnioski można składać do 15.01.2023 roku do godz.15:30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

Jakie obszary tematyczne dotyczą programu?

  1. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.
  2. OZE i efektywność energetyczna.
  3. Przeciwdziałanie emisjom.
  4. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Warunki dofinansowania, a także wszystkie niezbędne dokumenty i regulamin dostępne na www.wfosigw.katowice.pl/program-regionalnego-wsparcia-edukacji-ekologicznej.

Hanna Grabowska-Macioszek