Dzięki aktywności naszych Beneficjentów, nawet na chwilę nie zwalniamy tempa

19 lipca 2023

Rozmowa z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zielone Czeki, Zielone Pracownie – uroczyste Gale nagradzające laureatów tych konkursów już za nami. Oba sztandarowe dla działalności Funduszu, łączy je pasja i zaangażowanie w działaniu na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

Tomasz Bednarek: 30 lat Zielonych Czeków, 9 lat Zielonych Pracowni. Ten rok jest dla nas szczególny, bo jubileuszowy – 30-lecie Funduszu. Rozpoczęliśmy go z początkiem roku konferencją i ogłoszeniem nowych programów, potem miała miejsce nasza Gala Jubileuszowa, więc Zielone Czeki też, można powiedzieć, były jubileuszowe. Te 30 lat to 300 laureatów. Ale zainteresowanie tym konkursem wcale nie słabnie. W tym roku wpłynęło do nas kilkadziesiąt zgłoszeń. I udało się w tym roku przyznać statuetkę specjalną. Ona jest w regulaminie konkursu co roku, więc to nie jest jakiś wyjątek, ale w ostatnich latach nie była przyznawana. Kapituła wyszukuje do tej nagrody takie wyjątkowe osiągnięcia, wykraczające poza jedną działalność, żeby w ten sposób je docenić. Bardzo się cieszę, że w tym roku została przyznana. No i to też podkreśliło dodatkowo jubileuszowy charakter tego  konkursu.

Również w kontekście Zielonej Pracowni chcieliśmy bardziej zaakcentować tegoroczny jubileusz, stąd dofinansowujemy 100 pracowni. Gala, można powiedzieć już tradycyjnie –  odbyła się w Ogrodzieńcu z dużym piknikiem i warsztatami ekologicznymi. (patrz strona 4. – przyp. Red.)

Przybywa tych zielonych wektorów wokół WFOŚiGW w Katowicach. Od tego roku pojawiła się Zielona Przestrzeń i pierwsza edycja konkursu także wyłoniła już zwycięzców.

TB: Do Zielonych Czeków i Zielonych Pracowni dołączyła Zielona Przestrzeń. Konkurs skierowany do samorządów z terenu naszego województwa, by utworzyły nowe przestrzenie zielone na terenie swojej gminy. Chcemy, żeby powstawało coraz więcej nowych parków, skwerów, nowych miejsc zielonych, ale takich przyjaznych dla mieszkańców, do których każdy może wejść i w zielonym otoczeniu spędzić swój wolny czas.

W tym roku pojawiło się sporo tych nowości – 7 nowych programów, a te z lat poprzednich są kontynuowane. Śledzenie strony internetowej WFOŚiGW w Katowicach to nie lada wyzwanie. Aktualności zmieniają się jak w kalejdoskopie: pojawiają się informacje o naborach wniosków w kolejnych konkursach, programach, ale też są i takie o wstrzymaniu przyjmowania zgłoszeń.

TB: Zainteresowanie zarówno nowymi programami, jak i tymi kontynuowanymi z lat poprzednich jest w tym roku ogromne. Z tego właśnie względu zamknęliśmy konkurs skierowany do przedsiębiorców na dofinansowanie zakupu montażu instalacji fotowoltaicznych, czyli „50 KW na start”, zamknęliśmy także program dla osób fizycznych na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków. Wspominana już „Zielona Przestrzeń” dobiegła końca, czy „Ekopracownia pod chmurką”. Co nie oznacza że nie będziemy ich kontynuować w latach następnych. Teraz mamy czas na ocenę i weryfikację przyznawania środków. Myślę, że w drugiej połowie roku, albo  z początkiem przyszłego nastąpi kontynuacja, bo one faktycznie były trafione.

A jakie plany na lato? Czy Fundusz zwalnia tempo w okresie wakacyjnej kanikuły?

TB: W naszym przypadku trudno mówić o zwalnianiu tempa. Bo narzucają je nam nasi Beneficjenci, którzy cały czas bardzo aktywnie składają wnioski, czy to w programach dla samorządów, przedsiębiorców, instytucji, ale także dla osób fizycznych, bo wciąż jest duże zainteresowanie Programem „Czyste Powietrze” i to nam tak naprawdę nie pozwala zwalniać tempa. Na bieżąco przyjmujemy wnioski, oceniamy, rozstrzygamy. Tak jak chociażby w przypadku Zielonych Pracowni. Właśnie dlatego z początkiem czerwca zawsze rozstrzygamy konkurs, żeby przyznane środki można było wydać w okresie letnim, kiedy szkoły są zamknięte dla uczniów. To jest czas na inwestycje, remonty i zakup wnioskowanego sprzętu dla Zielonych Pracowni. Tak, aby wraz z początkiem nowego roku szkolnego, od września były już gotowe.

Rozmawiała: Hanna Grabowska-Macioszek

Foto: Mirosław Cichy