Dla wsparcia edukacji ekologicznej

11 maja 2023

Ważna informacja! Jeszcze do 15 maja 2023 roku można składać wnioski w uzupełniającym naborze o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – obszar OZE i efektywność energetyczna!

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Nikogo chyba przekonywać nie trzeba, jak edukacja w zakresie ekologii i szeroko rozumianej ochrony środowiska jest ważna! Temat znakomicie znają i mu hołdują między innymi, ale na pewno zwłaszcza laureaci Konkursu „Zielone Czeki”, które właściwie od momentu powstania WFOŚiGW w Katowicach są co roku (z małą przerwą pandemiczną) organizowane nieprzerwanie od 30 lat! Oni mają wiedzę, doświadczenie, promują postawy proekologiczne. To nie podlega dyskusji. Wie i rozumie też to i takie postawy przyjmuje jeszcze ktoś. A mianowicie..

Korzystając z paru chwil wytchnienia, jakie dały dni wielkanocne, wybrałam się wspólnie z rodziną na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W niewielkiej miejscowości jakimi są Ługi Radły (wieś położona w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Przystajń) w tamtejszym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa uczestniczyłam w nabożeństwie z okazji Zmartwychwstania Pańskiego w Wielkanocną Niedzielę. I właśnie w trakcie tejże mszy świętej doznałam prawdziwie ekologicznego objawienia za sprawą celebrującego ją księdza. Podczas ogłoszeń duszpasterskich ksiądz bardzo wnikliwie wyczytywał kwoty ofiarne, skrupulatnie rozliczając, ile pieniędzy na co wydał. Jak powiadał, została mu jeszcze pewna suma (podał dokładnie jaka, ale zachowuję ją do wiadomości redakcji) i oświadczył, że ma już zaczyn, niemniej potrzeby parafii są jeszcze ogromne! Bo ten wspomniany zaczyn posłuży: wymianie starego pieca-kopciucha na ten nowoczesny, ekologiczny na pelet, montażowi paneli fotowoltaicznych, zakupowi klimatyzatorów, by wierni nie marzli w dni zimowe oraz nie czuli dyskomfortu w trakcie upałów. – Mamo, ale ekologiczny ksiądz! – wyraziła prawdziwy podziw po mszy moja córka. – Oby więcej takich… nie tylko księży! Możesz napisać w rubryce ekologicznej, że byłaś u takiego księdza na mszy!

Co też czynię, no bo trudno się nie zgodzić, że to przykład opisania warty. Mnie po prostu zachwycił! To tak budujące, że w tak niedużej miejscowości osoba bez wątpienia będąca autorytetem dla mieszkańców także tych sąsiadujących z parafią, tak dba nie tylko o komfort parafian, ale o ochronę środowiska. Myślę, że to piękny, dobry przykład, za którym mogliby podążać też inni. To taka ciekawostka z własnego miłego doświadczenia, które spotkało mnie niedawno.

Wspaniale byłoby gdyby tylko takie mnożyć i takie postawy promować. A to jest możliwe właśnie dzięki działaniom i programom edukacyjnym WFOŚiGW, w tym konkretnym wypadku Programowi Regionalnemu Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wybrane zadania dofinansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto wiedzieć!

Cel:  Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.

Obszar tematyczny: OZE i efektywność energetyczna.

Warunki dofinansowania:

  1. Alokacja środków na realizację zadań wynosi 318 996,00 zł.
  2. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90%
  3. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi do 150 000 zł.

 

 

Nabór wniosków skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  • związków metropolitalnych,
  • instytucji kultury,
  • uczelni wyższych,
  • stowarzyszeń oraz związków stowarzyszeń,
  • fundacji, których przedmiotem działalności jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.

Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15.05.2023 r. do godz.15:30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

Więcej informacji na www.wfosigw.katowice.pl

Hanna Grabowska-Macioszek