Zielone Czeki 2023 rozdane, czyli…znamy laureatów!

22 maja 2023

Roku jubileuszowego WFOŚiGW w Katowicach.

30 lat Funduszu, 30 lat Konkursu Zielone Czeki, bo jak mówił w trakcie uroczystej Gali prezes Tomasz Bednarek, działalność WFOŚiGW w Katowicach z zainicjowaniem konkursu są tożsame. Bo właściwie zaraz po rozpoczęciu działalności został on wymyślony – warto zaznaczyć, że celebruje on 22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi i co roku (z małą przerwą pandemiczną) realizowany. – Trudno czasem dokładnie 22 kwietnia zorganizować Galę, ale ta formuła wiosenna wraca i myślę, że przez kolejne lata będziemy się trzymać tego wiosennego terminu – mówi prezes WFOŚiGW.

Konkurs przez lata ewoluował, dochodziły nowe kategorie, a jest on dedykowany tym osobom, samorządom, które na rzecz ekologii i szeroko rozumianej ochrony środowiska działają prężnie, skutecznie, z pasją i zaangażowaniem. – Kilka lat temu rozszerzyliśmy go o nowych odbiorców.  Na chwilę obecną mamy 4 kategorie, skierowane do różnych grup, bo i osób indywidualnych, ale i samorządów, przedsiębiorców. Osobowość roku – osoby, które swoim zaangażowaniem, działalnością przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Gmina przyjazna dla „Czystego Powietrza” – nagradzamy te samorządy, które najaktywniej włączają się w walkę ze smogiem. Inwestycja roku – tu doceniamy Beneficjentów, którzy realizują różne inwestycje związane z ochroną środowiska, pokazujemy te najlepsze praktyki, inwestycje, które naszym zdaniem były w poprzednim roku najciekawsze. I ostatnia kategoria – Programy i akcje na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony przyrody – dotycząca podmiotów, organizacji, które realizują zadania nie inwestycyjne, ale takie związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną – przypomina kategorie konkursowe Tomasz Bednarek.

W tym roku statuetki ze specjalną 30-tką powędrowały do:

Osobowość ekologiczna – Bogusław Biernat, prezes Fundacji Zaangażowani i wójt Gminy Lipowa

Gmina przyjazna dla „Czystego Powietrza” – Gmina Opatów (nagrodę odebrał wójt gminy, Bogdan Sośniak)

Inwestycja roku – Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (nagrodę odebrał prezes zarządu, GTL, Katowice Airport Artur Tomasik

Programy i akcje na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony przyrody – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (nagrodę odebrał dyrektor Paweł Kojs)

Statuetką specjalną został nagrodzony Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Binko

Więcej na temat Konkursu i działań naszych laureatów na papierowych łamach w wydaniu czerwcowym Gońca Górnośląskiego. Już teraz zachęcam do lektury, dowiedzieć się o ich niesamowitych działaniach.

Hanna Grabowska-Macioszek