Bezpiecznie na wakacje z akcją „Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska”

5 lipca 2023

Bezpieczeństwo mieszkańców to priorytet, dlatego w ramach akcji „Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska” jeszcze przed wakacjami odbyły się tematyczne prelekcje w kilku katowickich szkołach i przedszkolach. Dzieci i młodzież otrzymali odblaski oraz dowiedzieli jak właściwie zachowywać się w ruchu ulicznym.

– W swoich działaniach mamy przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego od kilku lat zmieniamy organizację ruchu, czy też doświetlamy przejścia dla pieszych, tylko w tym roku doświetlone zostaną łącznie 64 przejścia – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Równie ważne jest wyrobienie w sobie odpowiednich nawyków i wiedza jak ważne jest właściwe zachowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego w ubiegłym roku uruchomiliśmy akcję Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska, w ramach której jeszcze przed wakacjami nasi rajdowi ambasadorzy odwiedzili kilka z katowickich szkół i przedszkoli, by przypomnieć o najważniejszych zasadach – dodaje prezydent.

Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska to program mający na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację oraz popularyzację właściwych zachowań. Jest to projekt skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej wstępującej w pełne uczestnictwo w ruchu drogowym oraz dorosłych mieszkańców Katowic i okolicznych miejscowości. Spotkania z najmłodszymi uczestnikami ruchu, jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji miały szczególny wymiar. Bracia – i jednocześnie kierowcy rajdowi – Jarosław i Marcin Szeja jeszcze przed wakacjami pojawili się m.in. w katowickich szkołach i przedszkolach: Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego, Miejskim Przedszkolu Nr 50, Miejskim Przedszkolu Nr 92 oraz Szkole Podstawowej nr 27. Łącznie w zajęciach wzięło udział blisko 700 dzieci.

– Działania w naszym programie Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska uważam za niezwykle istotne. Chodzi tutaj o nasze wspólne dobro, o nasze wspólne bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ważne jest to, aby propagować odpowiednie zachowania na drogach od małego. Trafiać z ta wiedzą zarówno do tych najmłodszych, jak i starszych uczniów szkół, a także do dorosłych. Wierzę w to, że nasza misja już przynosi efekt, a dzięki tym spotkaniom dzieci będą miały lepsze i bardziej bezpieczne wakacje! – mówi Jarosław Szeja, kierowca rajdowy.

Akcja „Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska” ruszyła wiosną ub. roku. To wspólna akcja partnerów: miasta Katowice, KSSE, Komendy Miejskiej Policji oraz Jarosław & Marcin Szeja Rally Team. Szejowie poprzez zabawę edukowali mieszkańców Katowic podczas ubiegłorocznego Dnia Dziecka, ostatnich urodzin miasta, a w trakcie Światowego Forum Miejskiego czy tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jednak zasadniczą częścią akcji są spotkania w szkołach, gdzie przeprowadzane są prelekcje dla uczniów. W ich trakcie uczniowie otrzymują odblaski oraz poznają ciekawostki ze świata motosportu. Więcej o akcji można przeczytać na stronie internetowej: https://katowice-motorem-bezpieczenstwa-slaska.pl/.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: Zespół rajdowy J.i M. Szejów