Zrewitalizowane Siemianowice Śląskie

30 czerwca 2023
Ruszyły konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie.

 

Do 27 lipca potrwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, przygotowanego dla miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku. W tym okresie przewidziano dyskusję publiczną oraz spacer po mieście, ulicami obszaru wskazanego do rewitalizacji. To program kompleksowych zmian przestrzennych, środowiskowych i społecznych w wybranym obszarze miasta.
Gminny Program Rewitalizacji miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku to pierwszy taki dokument tworzony zgodnie z ustawą o rewitalizacji, która weszła w życie z końcem 2015 roku. To program poprawy jakości życia osiedli i miejsc, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne i środowiskowe.
– Program jest pokłosiem wyznaczonego w ubiegłym roku obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Co oznacza dla mieszkańców? Przede wszystkich większy nacisk na projekty społeczne i infrastrukturalne na tym terenie – mówi Magdalena Faracik-Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. – Ten program to taki przewodnik wyznaczający kierunki działań i pewne grupy projektów, które należy zrealizować, aby mieszkańcy odczuli poprawę jakości życia w przestrzeni miejskiej – dodaje.
Proces konsultacji społecznych to pierwszy etap pokazania dokumentu mieszkańcom i wszystkim interesariuszom. Po zakończonych konsultacjach, zgodnie z ustawą, Program zostanie rozesłany do zaopiniowania i uzgodnienia z innymi instytucjami. Ogromnie ważną opinią będzie zdanie Komitetu Rewitalizacji, który ukonstytuował się w tym roku w Siemianowicach Śląskich.
UM Siemianowice Śląskie