2023 – dobry rok dla środowiska naturalnego w województwie śląskim

2 lutego 2023

Rozmowa z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miniony 2022  był dobrym rokiem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach? Na pewno był intensywny…

Uważam, że dla WFOŚiGW to był dobry rok. Wszyscy pamiętamy, jak ten rok się zaczynał. Wraz z początkiem wojny za naszą wschodnią granicą, zastanawialiśmy się, co będzie dalej, jaki ten rok będzie? Mimo tej niestabilnej wciąż sytuacji, mimo związanego w wojną na Ukrainie kryzysu energetycznego, udało nam się przekonać wnioskodawców, naszych beneficjentów, do tego że warto inwestować w ochronę środowiska, w transformację energetyczną, że odnawialne źródła energii to jest coś, co jest naprawdę potrzebne, istotne i ważne, bo zapewnia nam swego rodzaju niezależność, ale także poprawia stan środowiska. I właśnie mimo tej trudnej sytuacji, 2022 to rok wielu, wielu wniosków, bo aż 26 tysięcy złożonych wniosków do Funduszu, to pond 850 mln złotych przyznanego dofinansowania. To są ogromne pieniądze, ale za nimi idą inwestycje. Z kolei za inwestycjami idzie poprawa jakości środowiska naturalnego, a taki jest właśnie cel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2022 rok już za nami, wkroczyliśmy w 2023! Przypomnijmy, że to rok jubileuszowy dla WFOŚiGW, rok 30-lecia istnienia instytucji. Data zacna i robi wrażenie. Rozpoczęliście go mocnym akcentem, bo 3 stycznia weszły w życie nowe zmiany do Waszego najważniejszego programu – „Czyste Powietrze”.

Zgadza się. Rok 2023 – rok naszego jubileuszu 30-lecia rozpoczęliśmy od zmian w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Te zmiany także wynikają z obecnej sytuacji gospodarczej. Z inflacji, z którą się wszyscy mierzymy. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na te zjawiska. Szczegóły? To podniesienie progów dochodowych, poziomu dofinansowania, w tym przede wszystkim kwot dofinansowania. Ceny w zakresie inwestycji związanych z termomodernizacją budynków poszły w górę, stąd właśnie podnosimy wartości dofinansowania. W najwyższym poziomie, przy pełnej termomodernizacji, można uzyskać do 135 tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania.

W tym roku wiele programów zainicjowanych w 2022 – będzie kontynuowana. Natomiast ten rok, to nowa, szczęśliwa „7” dla WFOŚiGW?

Nie myśleliśmy o tym w ten sposób, ale rzeczywiście tak wyszło, że uruchomiliśmy siedem nowych programów. I kontynuujemy wszystkie z roku ubiegłego. Czasem programy modyfikujemy – tak jak w przypadku „Zielonej Pracowni”, gdzie zwiększyliśmy kwotę dofinansowania, albo – Program „50kW na start” – tu też poziom dofinansowania wzrósł. 2023 rok rozpoczynamy, tak jak chcieliśmy, prezentacją naszych nowych programów. Jest ich siedem i mam nadzieję, że wszystkie będę cieszyć się dużym zainteresowaniem, bo wszystkie one wynikają ze zgłaszanych nam potrzeb. Dlatego uważam, że także i ten rok będzie moim zdaniem dobrym rokiem przede wszystkim dla środowiska naturalnego w naszym województwie.

No właśnie! Bo będzie na pewno i zielono, i będzie też niebiesko… Ale skupmy się na zielonym, bo to program, ściśle związany z tym, by mieszkańcom naszego województwa żyło się i było im przyjemniej.

Tak, będzie zielono, będzie niebiesko! Chcemy zacząć proces odbetonowania miast. Środki, które przeznaczyliśmy w pierwszym roku, może nie pozwolą zrealizować wszystkich inwestycji w tym zakresie, ale „Zielona przestrzeń” będzie programem, który rozpocznie w samorządach i gminach myślenie o odbetonowaniu naszych miast. Aby tworzyć przestrzenie zielone, takie gdzie każdy będzie mógł przyjść i w przyjaznym dla siebie środowisku miło spędzić czas. Zaproponowaliśmy również program „Zielono-niebieska infrastruktura”. Środki będzie można przeznaczyć np. na tworzenie zielonych dachów czy ścian budynków, ale również np. na zagospodarowanie wód opadowych. Mamy też w ofercie „Ekopracownię pod chmurką” czyli program dla szkół. Chodzi nam oto, żeby stworzyć infrastrukturę i wyposażenie do prowadzenia lekcji nauk przyrodniczych w terenie. Tak się złożyło, że na siedem nowych programów przeznaczymy ponad 30 milionów złotych. Na 30-lecie Funduszu.

Rozmawiała Hanna Grabowska-Macioszek

Foto: Mirosław Cichy

A szczęśliwa „7” WFOŚiGW to:

„Zielona przestrzeń”

„Ekopracownia pod chmurką”

„Zielono-niebieska infrastruktura”

„Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”

„Bezpieczny Strażak”

„Eko Remiza”

„Przydomowa oczyszczalnia”