Najlepiej wydatkowane pieniądze w strażnicach

10 lutego 2023

Skąd pochodzą? Ano z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czego dotyczy dofinansowanie? Zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2! Bo oto program wspierający OSP jest kontynuowany przez Fundusz. Na tenże cel przeznaczy on w województwie śląskim około 3 mln zł. – Bardzo dziękuję za to wsparcie – mówi Nadbrygadier Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP. – To naprawdę są najlepiej wydane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Pieniądze te realnie poprawiają bezpieczeństwo, ale mają też wpływ na poprawę środowiska, bo nasi strażacy przecież ochraniają życie i zdrowie, ale też i środowisko – podkreśla Śląski Komendant Wojewódzki PSP.

Jak zaznaczył wsparcie w głównej mierze zostanie przeznaczone na wymianę sprzętu oraz dosprzętowienie poszczególnych strażnic. A dzięki temu, że w tym roku to aż 3 miliony złotych będzie możliwe by był on nowoczesny, komfortowy i skuteczny.

Warto podkreślić, że WFOŚiGW wspiera strażaków bezustannie i zawsze bardzo szczodrze! – Fundusz od wielu lat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne – mówi prezes Tomasz Bednarek. – W tym roku program ten – tak zwany „Mały Strażak” – kontynuujemy na zasadach z roku ubiegłego, utrzymując ten poziom dofinansowania 100%. Strażacy ochotnicy nie będą musieli się już starać o dodatkowe środki na wkład własny, one są dla nich trudno dostępne. Ale rzeczywiście są nowe programy w tym roku: tu przede wszystkim „Bezpieczny Strażak”, program który uzupełnia lukę w tym już istniejącym dofinansowaniu dla OSP, co sygnalizowali nam i zgłaszali strażacy ochotnicy oraz Państwowa Straż Pożarna. Wciąż realizujemy program wsparcia OSP w zakresie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, z drugiej strony dofinansowujemy zakup sprzętu drobnego do 25 tysięcy złotych i tu właśnie była luka w tym takim sprzęcie średniej wielkości, o którym nie ma mowy w tych już istniejących programach. Był kłopot tutaj, a to wyposażenie też jest niezbędne dla strażnic, stąd właśnie „Bezpieczny Strażak” do 50 tysięcy dofinansowania  dla każdej jednostki – tłumaczy Tomasz Bednarek.

Jaki to sprzęt? – To są na przykład łodzie, przyczepy. To mogą być kamery termowizyjne, quady. Katalog jest tu bardzo szeroki. Warunek? To nie może być sprzęt finansowany w dwóch poprzednich naszych programach – mówi Tomasz Bednarek.

A już można składać wnioski w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych Część 2! Nabór wniosków trwa do połowy kwietnia!