Złóż wniosek o dofinansowanie

1 lutego 2021

Nabór startuje już dziś!

Do 37 tysięcy złotych dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Tyle można otrzymać w ramach programu „Czyste powietrze”. Wnioski na takie wsparcie finansowe od dziś można składać w Miejskim Centrum Energii w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 2. Pracownicy MCE pomogą w ich wypełnieniu.

–  Jeśli chodzi o realizację projektów mających na celu poprawienie jakości powietrza, Katowice są liderem w województwie śląskim. Jako miasto wspieramy finansowo wymianę starych systemów grzewczych na nowe i ekologiczne. W latach 2015 – 2020 dofinansowaliśmy wymianę 4865 źródeł ciepła kosztem 42,1 mln zł. Zwiększyliśmy też dopłaty na zakup dobrej jakości opału dla osób, które z powodu sytuacji finansowej mają z tym problemy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W grudniu 2020 r. miasto Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) podpisały porozumienie dotyczące wsparcia w realizacji programu „Czyste Powietrze”. W ramach porozumienia w Miejskim Centrum Energii położonym przy ul. Młyńskiej 2 od dziś, tj. 1 lutego można uzyskać pomoc w wypełnieniu i przesłaniu do WFOŚiGW  wniosków o dofinansowane z Programu „Czyste Powietrze”. Jest to kolejny element wsparcia mieszkańców Katowic w walce o lepszą jakość powietrza w mieście. Z tego udogodnienia mogą skorzystać mieszkańcy ubiegający się o podstawowy lub rozszerzony zakres dofinansowania.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przestrzegania zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa zgodnego z reżimem sanitarnym i wytycznych Ministra Zdrowia, osoby zainteresowane pomocą w wypełnieniu wniosku i jego złożeniem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (32) 259 32 85 lub na adres mailowy mce@katowice.eu  w celu uzyskania szczegółowych informacji i umówienia się na indywidualne konsultacje w punkcie. Z uwagi na RODO oraz reżym sanitarny w MCE może przebywać pracownik MCE i jedna osoba chcąca złożyć wniosek. Konsultacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Katowice.

Miasto walczy o czyste powietrze

Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2020 dzięki miejskiemu programowi udało się dofinansować wymianę 4865 źródeł ciepła kosztem 42,1 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Od października do grudnia ubiegłego roku w Katowicach trwała akcja #nieTruj, w ramach której wybrane rejony miasta odwiedził specjalny Smogobus. Podróżowali nim pracownicy Urzędu Miasta, którzy zachęcali mieszkańców do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu finansowym miasta. Podczas 29 kursów Smogobusa udzielono 545 porad związanych z wymianą starych kotłów i przyjęto 160 wniosków na takie wymiany. Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na rok jakość powietrza się poprawia. Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że 2019 rok charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w historii pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w 2019 r. wyniosła 33. Dla porównania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Również ubiegłoroczne dane wskazują najniższe wartości w historii – 29. Porównując rok 2020 i 2019 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, a na przestrzeni 10 lat jest to spadek aż o 44%.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice