Kolejne remonty i przebudowy

29 stycznia 2021

Tym razem – Aleja Roździeńskiego!

Upłynnienie ruchu i ograniczenie korków w godzinach szczytu, odciążenie drogi lokalnej na Osiedlu „Gwiazdy” oraz redukcja hałasu i emisji spalin. To główne cele przebudowy Alei Roździeńskiego w Katowicach. Wartość tej inwestycji to ok. 95 mln złotych.
– Aleja Roździeńskiego pełni bardzo ważną rolę zarówno w ruchu lokalnym, jak i metropolitalnym. Jako część Drogowej Trasy Średnicowej jest dla mieszkańców Katowic jednym z kluczowych połączeń drogowych. Wysokie natężenie ruchu na tej drodze prowadzi często do tworzenia się korków, co bezpośrednio przekłada się na problemy mieszkańców, którzy chcą dojechać do Osiedla „Gwiazdy” bądź z niego wyjechać. Przebudowa Alei Roździeńskiego w tym rejonie przyniesie mieszkańcom Katowic realne korzyści. Wpłynie nie tylko na znaczące zwiększenie płynności ruchu i oszczędności w czasie oraz paliwie, ale też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, redukcję emisji spalin i hałasu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Inwestycja ma polegać na przebudowie Alei Roździeńskiego przy wylocie z tunelu katowickiego, na odcinku od węzła z ul. Dobrowolskiego i Dudy Gracza do węzła z ul. Murckowską i Bagienną.

Plany obejmują następujące działania:
– przebudowę jezdni wylotowej z tunelu oraz budowę estakady, dedykowanej pojazdom wyjeżdżającym z niego w kierunku Tychów;
– przebudowę fragmentu Al. Roździeńskiego w kierunku wschodnim, przy skręcie w ul. Bogucicką i w kierunku Tychów, z zabezpieczeniem akustycznym inwestycji;
– podniesienie istniejących ekranów akustycznych po północnej stronie Osiedla „Gwiazdy”;
– rozbudowę przejścia podziemnego pod DTŚ;
– poprawę jakości chodników i ścieżek rowerowych w ramach przebudowy Al. Roździeńskiego;
– budowę nowych miejsc postojowych i zazielenienie terenów dla mieszkańców Osiedla „Gwiazdy”;
– oświetlenie drogowe;
– odwodnienie przebudowywanej i nowej infrastruktury.

Oddziaływanie planowanej inwestycji:
Na podstawie najczęściej zgłaszanych uwag mieszkańców, zostały wyłonione trzy obszary, na które planowana inwestycja może mieć wpływ, są to: osiedlowa zieleń, miejsca parkingowe oraz hałas. Rzeczywisty zakres oddziaływania wykaże dopiero koncepcja i dokumentacja projektowa, ale już dziś można zaplanować działania w tych obszarach.

Zieleń:
w ramach prac projektowych ograniczenie do niezbędnego minimum zmian w zadrzewieniu – wykonanie nasadzeń zastępczych.

Hałas:
w ramach inwestycji wyciszenie nowo powstałej infrastruktury drogowej ekranami akustycznymi podniesienie istniejących ekranów akustycznych po północnej stronie Osiedla „Gwiazdy” na czas realizacji inwestycji zobowiązanie wykonawcy do ograniczenia uciążliwości dla otoczenia

Parkingi:
w ramach prac projektowych ograniczenie do niezbędnego minimum likwidacji miejsc parkingowych
utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Osiedla „Gwiazdy” w liczbie przewyższającej miejsca zlikwidowane

Harmonogram i koszty

W najbliższych latach (2021 – 2023) planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji i niezbędnych dokumentacji środowiskowych. Roboty budowlane, w zależności od zabezpieczonych środków finansowych na ten cel, planowane są na lata 2024 – 2026. Obecnie miasto zabezpieczyło 2,7 mln zł, które do 2023 roku można przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej. Szacujemy, że koszt inwestycji wyniesie ok 95 mln zł., aby ją zrealizować będziemy aplikować o dofinansowanie z funduszy europejskich.
Aby zobrazować jak wizualnie zmieni się ten fragment Alei, przygotowana została animacja drogowa, z którą można się zapoznać na stronie internetowej Katowice.eu w zakładce dla mieszkańca/planowane inwestycje.

Opracowanie Wydział Komunikacji Społecznej UM Katowice