35 lat świętuje Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

30 kwietnia 2024

Jak przebiega tak zacny jubileusz?

Jak mówi Andrzej Szteliga, wiceprezes katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, obchody główne w Miejskim Domu Kultury „Kosztuka” poprzedziły uroczystości kościelne w Kościele Mariackim w Katowicach wraz ze złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Orląt i Kadetów Lwowskich. Oficjalnie kapelanem Towarzystwa został Ks. Prałat Stanisław Puchała. Towarzystwo ma już też w końcu swój sztandar.

TMLiKP-W ma także przyjaciół wśród młodych ludzi. Należą do nich uczniowie katowickich liceów: m. in. X LO. im Ignacego J. Paderewskiego, XV LO im. rtm. Wojciecha Pileckiego. – Fetujemy uroczystość w gronie przyjaciół w miejscu również przyjaznym, w którym wiele naszych imprez zostało zorganizowanych. To przecież w MDK „Koszutka” odbyło sie spotkanie założycielskie naszego Towarzystwa. Przegląd historyczny wydarzeń związanych z naszą działalnością, piękny koncert krakowskiego zespołu Chawira ze swoim repertuarem lwowsko-kresowym pod tytułem „Lepoplis Semper Fidelis”, czyli Lwów zawsze wierny Rzeczpospolitej. Ten koncert ma charakter sentymentalny, patriotyczny – tak celebrujemy nasz jubileusz – podkreśla Andrzej Szteliga.

Jako wnuczka „starych” Lwowiaków, niestety już ś.p. Lwów ten zawsze i mnie był tak jakoś bardzo bliski. Czy przez opowieści dziadków, a może za sprawą wycieczki szkolnej? Trudno powiedzieć, ale kiedy wybuchła wojna, zarówno dziadek, jak i babcia byli małymi dziećmi babcia miała 8 lat, dziadek – 11. Zawierucha wojenna zmusiła ich do opuszczenia Lwowa, ale sercem zawsze w nim pozostali. A ja się cieszę, że ponownie Goniec Górnośląski objął jubileusz TMLiKP-W patronatem medialnym.

A jak na co dzień działa Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, poza tym, że członkowie spotykają się co dwa tygodnie? – Upamiętniamy ważne związane z dziejami Lwowa daty. To są tablice, które zostały odsłonięte – m.in w Kościele Garnizonowym w Katowicach, czy w Archikatedrze Chrystusa Króla. Odbywają się też zbiórki na rzecz renowacji grobów na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim we Lwowie. Dzięki darczyńcom udało sie w ten sposób odnowić już około 50 grobów. Przygotowywane są też paczki żywnościowe, odzieżowe, medyczne dla mieszkających we Lwowie Polaków, dla dzieci szkolnych, przedszkolnych – słodycze, książki, zabawki – mówi wiceprezes Szteliga. Jak zaznacza na chwile obecną ogromnie cenna jest właśnie pomoc i zaangażowanie młodzieży szkolnej w działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. – To niezwykle ważne – kwituje.

Hanna Grabowska-Macioszek