Zielone Czeki: WFOŚiGW w Katowicach jeszcze do 30 czerwca przyjmuje wnioski

2 czerwca 2022

Na pewno warto rozważyć ich złożenie, bo Zielone Czeki to wartość 10 tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe. Czekają na laureatów corocznego konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nabór wystartował 22 kwietnia, czyli w Dniu Ziemi. – To jest jeden z największych i najważniejszych w województwie śląskim konkursów związanych z ochroną środowiska, który organizujemy od wielu lat z okazji Dnia Ziemi. Ogromna liczba zgłoszeń, która każdego roku rośnie, pokazuje, że w społeczeństwie cały czas rośnie świadomość tego, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W konkursie mogą wziąć udział:

  • w kategorii Ekologiczna osobowość roku: osoby fizyczne,
  • w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza: gminy – wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu
  • w kategorii Inwestycja proekologiczna roku: Beneficjenci pomocy finansowej  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2021 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych),
  • w kategorii Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej: organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.

Nagrody w konkursie przyznawane są za działania/zadania realizowane w roku 2021. Poza statuetkami i Zielonymi Czekami o wartości 10 tys. zł Kapituła konkursu może przyznać również wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. Laureatów poznamy do końca tego roku.

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęły 43 zgłoszenia. Pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia Ziemi przyznane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 28 lat temu, w 1994 roku. Wśród laureatów są zarówno pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele i dziennikarze, ale także przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia.