„Żelazny” – promocja książki

24 listopada 2017
Już 29 listopada o godzinie 17.00, w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach „Przystanek Historia” odbędzie się promocja książki „Żelazny” od „Łupaszki”. Ppor. Zdzisław Badocha (1925–1946), autorstwa Łukasza Borkowskiego z Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach.

Ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego po 1944 r. Książka jest próbą uporządkowania i usystematyzowania stanu wiedzy o jednym z najlepszych żołnierzy mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W sposób naukowo udokumentowany autor przedstawił szczegółowo cały życiorys ppor. Badochy.

Atutem pracy jest bogata część albumowa, prezentująca ponad 140 nieznanych zdjęć i dokumentów ilustrujących postać ppor. „Żelaznego” w różnych okresach życia,  pochodzących z Archiwum IPN z Białystoku, Warszawy, Gdańska, Katowic i  Szczecina), ze zbiorów autora oraz od szeregu osób prywatnych, w tym od rodziny ppor. Z. Badochy.