Wydawnictwo Zysk i S-ka: „Dzieci ojczyzny. Opowiadania historyczne dla młodzieży”

11 sierpnia 2014

dzieciojczyznyDzieci ojczyzny. Opowiadania historyczne dla młodzieży

Maria Dąbrowska

Wydawnictwo Zysk i S-ka

 

 

Dzieci ojczyzny – zbiór opowiadań dla młodzieży o polskich wydarzeniach historycznych (od czasu Konstytucji 3 Maja 1791 roku, poprzez Powstanie Kościuszkowskie w 1794, Powstania narodowe – Listopadowe 1831 i Styczniowe 1863 aż po Legiony okresu 1914-1918. W opowiadaniach znajdziemy miniaturowe studia charakterów dziecięcych opisane z  liryzmem utraconego i odległego świata, istniejącego już tylko we wspomnieniach. Cechą charakterystyczną dla literatury młodopolskiej jest obecne w opowiadaniach zacieranie się różnicy między literaturą wysoką, odpowiadającą wymaganiom czytelników dorosłych, a twórczością dla dzieci.