Współpraca z europejskimi miastami górniczymi

18 stycznia 2015
Świętochłowice przystępują do udziału w międzynarodowym projekcie unijnym „CliMine”. Wraz z innymi europejskimi miastami zajmą się problemami zdegradowanych terenów w gminach górniczych. W konsekwencji pozwoli to na rozwiązanie występujących w naszym mieście problemów związanych z działalnością kopalń, w tym pogórniczych zapadlisk.
W przypadku Świętochłowic będą to np. hałda w rejonie stawu Marcin oraz zapadlisko powstałe w 2008 r. w miejscu byłego szybu górniczego przy ul. Krasickiego. Dotychczas chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiło 9 miast, instytucji i uczelni wyższych związanych z górnictwem z 6 państw. We wtorek i środę (13-14 stycznia br.) w niemieckim mieście Chemnitz odbyło się pierwsze robocze spotkanie partnerów.
Świętochłowice, Jastrzębie Zdrój, niemieckie Oelsnitz/Erzgeb, czeski Chodov, chorwacki Labin, słoweńskie Velenje oraz austriacki Koflach, a także dwie uczelnie wyższe Uniwersytet  Graz i Akademia Górniczo – Hutnicza z Krakowa wezmą udział we wspólnym przedsięwzięciu dofinansowanym przez Unię Europejską. Razem wypracują sposoby zmniejszenia uciążliwości działalności górniczej m.in. redukcję emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, rewitalizację hałd lub szybów oraz rewitalizację byłych budynków pogórniczych, osiedli robotniczych i instalacji przemysłowych. Ich zadaniem będzie też określenie możliwości wykorzystania byłych terenów industrialnych do produkcji energii odnawialnej. Do tego celu mogłyby posłużyć np. gazy pokopalniane, elektrownie wiatrowe, instalacje solarne itp. Projekt zakłada także działania zmierzające do częstszego korzystania z odnawialnych źródeł energii.  – Dzięki temu projektowi łatwiej nam będzie pozyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na rewitalizację terenów zdegradowanych przez górnictwo – wyjaśnia Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.
Projekt „CliMine – Lokalne działania na rzecz ochrony klimatu. Dostosowanie lokalnych koncepcji ochrony klimatu do szczegółowych wyzwań gmin górniczych” jest realizowany w ramach programu Europa Środkowa 2014-2020. Każda gmina biorąca w nim udział może otrzymać od 150 do 200 tys. euro na stworzenie Lokalnej Koncepcji Ochrony Klimatu oraz innych dokumentów. Dofinansowanie stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Warto dodać, że nazwa projektu pochodzi od angielskich słów – klimat i górnictwo.
Tekst i foto: UM Świętochłowice