Unijni znawcy

24 maja 2017

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie odbył się Dzień Unii Europejskiej. Z tej okazji uczniowie technikum i szkoły zawodowej mogli wziąć udział w unijnym konkursie wiedzy.

 

Zwycięzcą został uczeń drugiej klasy technikum z kierunku technik organizacji reklamy , drugie miejsce zajęła uczennica drugiej klasy – technik organizacji reklamy, a miejsce trzecie ex aequo zajęli uczniowie drugiej klasy z kierunku technik informatyk.

Odbył się także konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat „Jakie możliwości daje nam Unia Europejska?”.  Najlepsza okazała się prezentacja przygotowana przez uczennicę klasy drugiej- technik organizacji reklamy. Drugie miejsce zajął uczeń klasy pierwszej technik informatyk, a trzecie- uczeń klasy drugiej z kierunku technik elektronik.

Laureatom gratulujemy!

Przy wejściu do szkoły uczniów „witała” dekoracja o tematyce unijnej. Wszyscy mieli możliwość poszerzenia  wiedzy dotyczącej funkcjonowania Unii Europejskiej oraz uzyskania informacji  jakie projekty wspierane przez unię były i są obecnie realizowane w szkole. Są to m.in.:

– międzynarodowa wymiana młodzieży,

– praktyki zagraniczne,

– wizyty studyjne,

– mobilność kadry edukacji szkolnej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.zstio1.edu.pl

 

Nasi laureaci:

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej:

1 miejsce- Maciej Kabza kl. 2c
2 miejsce- Marzena Chaś kl. 2a
3 miejsce- Kamil Baron kl. 2b i Szymon Giemza kl. 2b

Prezentacja multimedialna:

1 miejsce- Agnieszka Gara kl. 2c
2 miejsce- Rafał Kozłowski kl. 1b
3 miejsce- Mateusz Haczyk kl. 2a