Świętochłowice z monitoringiem

10 marca 2021

Już wkrótce porządku na świętochłowickich ulicach i placach strzec będzie ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski.

 

Władze Miasta Świętochłowice właśnie podpisały porozumienie w sprawie wdrożenia programu pilotażowego.

Pilotaż obejmie 6 kamer w dzielnicy Lipiny. Dodatkowo dwie z nich wyposażone zostaną w specjalne tuby, dzięki którym będą mogły nadawać komunikaty audio lub uruchamiać alarmy. Testowanie możliwości i efektywności systemu w wersji pilotażowej potrwa do końca maja br. – W odróżnieniu od dużych miast i metropolii, które dysponują sporym potencjałem finansowym, Miasto Świętochłowice musi dokładnie analizować swój budżet oraz dostępne możliwości, by móc wdrażać rozwiązania odpowiadające potrzebom sygnalizowanym przez mieszkańców. Mieszkańcy Lipin, ale też Chropaczowa i Centrum, od dawna zgłaszali nam potrzebę instalacji monitoringu, dlatego cieszę się, że udało nam się pozyskać doświadczonego partnera, który pozwoli nam wdrożyć system „uszyty na naszą miarę”. – mówi Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice.

Wdrożenia testowej wersji ZIMM – Zintegrowanego Inteligentnego Monitoringu Miejskiego podejmie się firma DTM Technology Sp. z o.o. wraz z partnerami – Grupą KOK Sp. z o.o., regionalnym liderem w sektorze usług służących utrzymaniu bezpieczeństwa oraz firmą InfoAD, reprezentowaną przez dr Adama Duszeńko. – ZIMM to system półautomatyczny, pracownik nie musi na bieżąco obserwować wszystkich nagrań z kamer, ale dostaje konkretną informację w chwili, gdy system wykryje zdarzenie, którego wcześniej zostało mu wskazane jako godne uwagi – tłumaczy Tomasz Dewalski, przedstawiciel firmy DTM Technology. – W porównaniu do innych ofert dostępnych na rynku, nasz system charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością: wyłapuje aż 95% zdarzeń zaprogramowanych i odrzuca 100% zdarzeń fałszywych.

ZIMM, dzięki możliwości bezpośredniego łączenia się ze Śląskim Centrum Monitoringu będzie stanowił nowoczesne narzędzie integrujące działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, co zwiększy szansę na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz aktów wandalizmu już w momencie ich popełniania. – Monitoring miejski od lat działa w służbie Policji. Jak pokazują nasze doświadczenia, w strefach objętych zasięgiem kamer radykalnie zmniejsza się, a w niektórych przypadkach wręcz spada do zera, częstotliwość napadów, wybryków chuligańskich, aktów wandalizmu, kradzieży, niszczenia mienia i bójek. – dodaje Monika Francikowska, Pierwszy Zastępca Komendanta Świętochłowickiej Policji. – Wierzę, że udział w programie Zintegrowanego Inteligentnego Monitoringu Miejskiego pomoże również przedstawicielom firm wdrożeniowych czerpać wiedzę z naszych doświadczeń, jako Policji, stojącej na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Świętochłowice wydają się być idealnym miastem do tego typu pilotażu.

Jeżeli ZIMM w wersji pilotażowej się sprawdzi, przeprowadzona zostanie dokładna analiza miejsc potencjalnych zagrożeń, która będzie podstawą do sporządzenia dokładnego planu rozmieszczenia kamer w pozostałych dzielnicach Świętochłowic. – Inteligentny monitoring miejski to pierwszy krok na drodze ku temu, by Świętochłowice stały się innowacyjnym, bezpiecznym i nowoczesnym miastem, w którym po prostu żyje się lepiej. – dodaje Adam Trzebinczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice. – Przed nami trzy miesiące testowania. Wierzę, że przyniesie ono realne efekty i już wkrótce każdy zakątek miasta znajdzie się pod czujnym okiem ZIMM.

UM Świętochłowice