Najpiękniejsze wielkanocne jajko

9 marca 2021

Konkurs Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.Jego celem jest m.in. poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej Świąt Wielkanocnych, a także najciekawszych tradycji związanych z obchodami tych świąt w kulturze ludowej oraz rozwój inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej uczestników.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach konkursowych – jajko zdobione techniką tradycyjną i techniką dowolną – w trzech grupach wiekowych:

1. klasy I-III;

2. klasy IV-VI;

3. klasy VII-VIII.

Prace będą oceniane m.in. według takich kryteriów jak ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, wykorzystanie motywów regionalnych i nawiązanie do tradycyjnych form zdobniczych a także estetyka wykonania i trwałość konstrukcji.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane własnoręcznie. Nie dopuszcza się prac zakupionych, pozyskanych, jak również wytworzonych przed terminem ogłoszenia konkursu. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane w ramach działań indywidualnych.

Zgłoszenia pracy dokonuje rodzic, wychowawca, lub opiekun koła plastycznego.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do sekretariatu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, Chorzów, do 26 marca 2021 roku.

Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się pod tytm linkiem: http://bit.ly/jajko_wielkanocne_2021